Reactie op Kony 2012

Kony 2012, de campagne van Invisible Children over de beruchte rebellenleider uit Oeganda is aan het uitgroeien tot een fenomeen. De reactie van War Child op Kony 2012.
09 maart 2012

Aan het begin van deze week had niemand kunnen bedenken dat Joseph Kony zo snel de beroemdste man op het internet zou worden. Kony 2012, de campagne van Invisible Children over de beruchte rebellenleider uit Oeganda is aan het uitgroeien tot een fenomeen. Campagne-organisaties kunnen veel leren van de manier waarop de Amerikaanse organisatie miljoenen jonge mensen heeft gemobiliseerd binnen zeer korte tijd. De aandacht voor de problemen in de regio’s waar we actief zijn juichen we toe, met een paar kanttekeningen.

Kony 2012 Joseph Kony een goed doelwit is voor een publiciteitscampagne, vormt zijn arrestatie geen wondermiddel voor het oplossen van de problemen. De diepere oorzaken van het conflict liggen in oorlog, armoede en ongelijkheid. De oplossingen zijn complex en moeten komen van de regionale bevolking.

War Child dringt er bij alle partijen in de regio op aan om mensenrechten en wetten te handhaven en te respecteren. In veel van de gebieden waar wij werken is de lokale bevolking namelijk net zo bang voor het leger als voor de rebellen. Dit punt wordt in de film niet belicht.

Daarbij is de film in sommige opzichten vijf jaar te laat. Kony en zijn verzetsleger, de Lord's Resistance Army, zijn niet meer actief in Oeganda en bewegen zich nu vooral tussen de Centraal-Afrikaanse Republiek, DR Congo en Zuid-Soedan. Daarbij is het aantal kinderen dat wordt ontvoerd en gebruikt als kindsoldaat op dit moment relatief klein.

War Child ondersteunt alle kinderen die slachtoffer zijn van oorlog, zoals de duizenden ex-kindsoldaten. Zij hebben vooral hulp nodig bij re-integratie in hun gemeenschap. Daarmee willen we niet de terreur bagatelliseren. Nog steeds worden dankzij Kony te veel mensen verdreven uit hun huis en leven ze in continue angst.

De film schrijft een grote rol toe aan het Internationaal Strafhof (ICC) in het voor de rechter brengen van Kony. Dat moet gebeuren. Daarnaast moet de bevoegdheid van het ICC versterkt worden door een lidmaatschap van de VS. Dat land heeft zich nog altijd niet aangesloten bij het ICC. De Kony 2012 campagne vraagt hier geen aandacht voor. Een gemiste kans bij haar (voornamelijk) Amerikaanse publiek.

Maar het feit dat je dit stuk nu leest en dat je deze week hebt gehoord van Joseph Kony en de Lord's Resistance Army komt door de film van Invisible Children. Ze verdienen hier alle lof voor. Jammer genoeg zijn de problemen en oplossingen veel complexer dan kan worden vastgelegd in een film.

Wil je meer lezen over onze programma’s in Oeganda, klik hier