De situatie40% van de kinderen die opgroeit in conflictgebieden heeft last van psychosociale problemen. Zij vertonen vaak agressief gedrag, zijn teruggetrokken en gaan sociale interactie uit de weg. Sommigen kinderen zijn angstig, slapen slecht en gaan weer in hun bed plassen.

In 2017 hielpen wij 290.596 kinderen in oorlog hun leven weer oppakken

Jeppe Schilder

Zo bieden wij psychosociale steun

Hoe een kind zich voelt, wat het denkt en hoe het zich gedraagt. Of het een fijne band heeft met familieleden. Of het vrienden kan maken. Dit psychosociale welzijn staat centraal in onze programma’s. Met muziek, spel en beweging spreken wij de veerkracht van kinderen aan. Zo zorgen we dat zij zelf de touwtjes in handen nemen.
Libanon Rasha

Life skills

Lees meer Sluiten

Life skills zijn de vaardigheden die je in het normale dagelijks leven gebruikt. Bijvoorbeeld het opbouwen van vriendschappen, omgaan met problemen, stress op school of in je omgeving. Voor kinderen die oorlog hebben meegemaakt of er nog steeds middenin zitten is het vaak extra lastig om met deze stressoren om te gaan. Hier helpen wij hen mee.

Sri Lanka

Omgaan met mensen

Lees meer Sluiten

Opgroeien in oorlog is niet niks. Sommige kinderen gaan zich opeens agressief gedragen, of worden juist heel stil en teruggetrokken. Onze psychosociale steun is erop gericht om deze kinderen te helpen omgaan met anderen. Wij leren ze weer op zichzelf en hun omgeving te vertrouwen, en hoe ze op een goede manier met anderen kunnen samenwerken.

Burundi touwtje springen

Een stevige basis

Lees meer Sluiten

Kinderen die opgroeien in conflictgebieden lopen het risico zich minder snel te kunnen ontwikkelen dan leeftijdsgenoten in landen waar geen oorlog heerst. Zo gaan sommige kinderen sociale interactie uit de weg, zijn angstig, slapen slecht of gaan weer in hun bed plassen. Vooral als deze problemen langer aanhouden is het belangrijk dat wij ingrijpen.

Kinderen stap voor stap weer zelfverzekerd maken dankzij psychosociale zorg
“Een kind in oorlog heeft zo veel meer nodig dan schoon drinkwater, voldoende eten en een dak boven het hoofd."
Mark Jordans, hoofd Research & Development bij War Child

Zo bieden wij kinderen psychosociale steun

Essentieel onderdeel van noodhulp

Psychosociale steun geven aan kinderen in oorlogsgebieden. Daarin zijn wij uniek.

Internationaal komt er gelukkig wel steeds meer aandacht voor psychosociale steun als essentieel onderdeel van noodhulp aan kinderen. En terecht. Want met voeding, sanitaire voorziening en een bed ben je er echt niet. Pas als een kind zich goed voelt, kan het weer bouwen aan de toekomst.

Psychosociale hulp Colombia

Dankzij onze interventies kunnen deze kinderen in Colombia weer kind zijn

Foto: War Child

Psychosociale hulp Libanon

Psychosociale steun aan gevluchte Syrische kinderen in Libanon

Foto: War Child

Onderdeel van het geheel

Wij kijken naar het geheel. Werken aan psychosociaal welzijn heeft pas zin als een kind veilig is, en voor kinderen zonder scholing zijn toekomstkansen alsnog beperkt. Daarom combineren wij programma’s voor psychosociale ondersteuning met programma’s gericht op bescherming en onderwijs.