Psychosociale noodhulp in Gaza

War Child is begonnen met een psychosociaal noodhulpprogramma voor kinderen in Gaza die getroffen zijn door het recente conflict. En dat is hard nodig: ruim 370.000 kinderen hebben dringend die psychosociale hulp nodig.

De afgelopen weken heeft ons team in Gaza, samen met medewerkers van lokale partnerorganisaties, wanneer kon al hulp geboden aan kinderen in schuilplaatsen. Nu er een blijvende wapenstilstand is, hebben we een groter psychosociaal noodhulpprogramma opgestart dat ook kinderen buiten de schuilplaatsen bereikt. In dit programma:

  • bieden we Safe Spaces: een veilige omgeving waar kinderen weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen;
  • ontvangen kinderen psychosociale hulp en psychotherapie;
  • leren mensen in de vluchtelingenkampen, waaronder veel ouders, hoe zij kunnen bijdragen aan de veiligheid van kinderen.

Help mee
Het opstarten van een noodhulpprogramma vergt een grote inspanning. Dat kost geld. Daarom vragen wij jouw hulp. Met jouw hulp kan War Child nog meer kinderen bereiken. Doneer nu via onze website of sms GAZA naar 4333 (eenmalige donatie van 3 euro).