Hoe geven wij kinderen in oorlog controle over hun eigen leven?

Kinderen stap voor stap weer zelfverzekerd maken dankzij psychosociale hulp

De situatie

Veertig procent van de kinderen dat opgroeit in conflictgebieden heeft last van psychosociale problemen. Deze kinderen vertonen vaak agressief gedrag, zijn teruggetrokken en gaan sociale interactie uit de weg. Sommigen kinderen zijn angstig, slapen slecht en gaan weer in hun bed plassen.

Oorlog laat meestal geen spaan heel van de infrastructuur van een land. Huizen, scholen en bruggen liggen vaker wel dan niet in puin. Als alles vernietigd is, waar voel je je dan veilig?

Wij bieden kinderen in oorlog psychosociale hulp

Hoe een kind zich voelt, wat het denkt en hoe het zich gedraagt. Of het een fijne band heeft met familieleden. Of het vrienden kan maken. Dit psychosociale welzijn staat centraal in onze programma’s. Met muziek, spel en beweging spreken wij de veerkracht van kinderen aan. Zo zorgen we dat zij zelf de touwtjes in handen nemen.

Wij grijpen in én werken preventief. Door kinderen psychosociaal te ondersteunen. Een essentieel onderdeel van specialistische hulp aan kinderen in oorlogsgebieden.

  1. Life skills
  2. Omgaan met mensen
  3. Stevige basis vormen


“Een kind in oorlog heeft zo veel meer nodig dan schoon drinkwater, voldoende eten en een dak boven het hoofd."
Mark Jordans, hoofd Research & Development bij War Child

Zo bieden wij kinderen psychosociale hulp

Colombia Psychosociale hulp

Dankzij onze interventies kunnen deze kinderen in Colombia weer kind zijn

Foto: War Child

Libanon Psychosociale hulp

Psychosociale steun aan gevluchte Syrische kinderen in Libanon

Foto: War Child

Essentieel onderdeel van noodhulp

Psychosociale steun geven aan kinderen in oorlogsgebieden. Daarin zijn wij uniek.

Internationaal komt er gelukkig wel steeds meer aandacht voor psychosociale steun als essentieel onderdeel van noodhulp aan kinderen.

En terecht. Want met voeding, sanitaire voorziening en een bed ben je er echt niet. Pas als een kind zich goed voelt, kan het weer bouwen aan de toekomst.

Onderdeel van het geheel

Wij kijken naar het geheel. Werken aan psychosociaal welzijn heeft pas zin als een kind veilig is, en voor kinderen zonder scholing zijn toekomstkansen alsnog beperkt. Daarom combineren wij programma’s voor psychosociale ondersteuning met programma’s gericht op bescherming en onderwijs.