Psychosociale hulp

Het welzijn van een kind wordt bepaald door het continue samenspel van psychologische en sociale factoren.

Samen met de kinderen

Een stabiele, veilige omgeving, heeft een positief effect op hoe een kind zich voelt en naar de wereld kijkt. Omgekeerd zorgen onverwerkte angst, agressie en andere negatieve emoties later vaak voor nieuwe conflicten. Daarom betrekt War Child zowel het kind zelf als diens omgeving bij de programma's.

Enorme veerkracht

War Child gaat hierbij uit van de enorme veerkracht van kinderen. En stimuleert hen met de programma's deze kracht op positieve wijze te ontwikkelen. Maar ook hun omgeving speelt hierin een actieve rol. Ouders, verzorgers, familieleden, leraren en de rest van de gemeenschap worden geactiveerd om kinderen te ondersteunen. In een oorlogssituatie zijn deze volwassenen vaak druk met zelf overleven. Via War Child leren ze wat kinderen nodig hebben, en hoe ze dat kunnen bieden. Positief opvoeden in plaats van lijfstraffen, bijvoorbeeld.

Kinderen staan centraal

Kinderen eerst! Willen zij zich goed kunnen ontwikkelen, dan moet hun omgeving oog  hebben voor hun belangen. War Child biedt de kinderen daarom de mogelijkheid om via de programma's hun stem te laten horen, en zo invloed te hebben op hun omgeving. Dit versterkt meteen ook hun zelfvertrouwen en voldoet aan hun – universele –  recht om actief deel te nemen aan de samenleving.

Ga terug naar Dit doen we - Zo doen we het - Op deze niveaus>>