TeamUp voor gevluchte kinderen wereldwijd

War Child, Save the Children en UNICEF Nederland hebben hun ervaring en expertise gebundeld in TeamUp: het programma voor gevluchte kinderen in Nederland - en daarbuiten.
War Child TeamUp voor refugee children - volunteers

Tieners doen mee aan onze TeamUp-activiteiten.

Foto: War Child

Zoektocht naar veiligheid

Wereldwijd zijn meer dan 70 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. De helft hiervan is kind. Zij zijn blootgesteld aan onderdrukking, verlies en angst. Dit heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Daarom bundelden we met Save the Children en UNICEF Nederland onze ervaring en expertise in het programma TeamUp om gevluchte kinderen met sport- en spelactiviteiten sociaal en emotioneel te ondersteunen.

Gevluchte kinderen zijn blootgesteld aan onderdrukking, verlies en angst. In het nieuwe land van aankomst hebben ze te maken met nieuwe stressfactoren; mogen we blijven? Maak ik hier vrienden? Is de taal niet te moeilijk om te leren? Veel kinderen zijn bang en onzeker geworden. Stil en teruggetrokken of juist agressief. Over het algemeen vinden ze het moeilijk om mensen te vertrouwen.

Bij TeamUp doen we daar wat aan

TeamUp biedt gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten zodat kinderen van 6 tot 18 jaar leren hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. De vaardigheden die ze bij ons opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s. Die komen weer van pas in hun dagelijks leven.

De activiteiten

  • Dragen bij aan stabiliteit en structuur voor kinderen en zorgen dat kinderen weer kind kunnen zijn;
  • Verkleinen de kans dat kinderen op lange termijn verdere psychosociale problemen ontwikkelen;
  • Zorgen ervoor dat kinderen die meer sociaal emotionele ondersteuning nodig hebben, geïdentificeerd en doorverwezen worden naar de juiste instantie;
  • Zorgen ervoor dat de veerkracht van kinderen wordt versterkt zodat ze beter leren omgaan met stressfactoren zoals pesten, boosheid en angst.

Wereldwijd

TeamUp biedt ondersteuning aan gevluchte kinderen in meer dan 25 Nederlandse opvanglocaties en 17 nieuwkomersscholen. De activiteiten zijn wekelijks op een vaste dag, op een vast tijdstip en worden volgens een duidelijke structuur uitgevoerd. In opvanglocaties begeleiden getrainde professionele vrijwilligers de activiteiten. Op scholen wordt dit gedaan door leerkrachten en ander educatief personeel.

Daarnaast wordt de methodiek in vier landen geïmplementeerd: Oeganda, Colombia, Sri Lanka en de bezette Palestijnse gebieden. Dit jaar wordt TeamUp in Zweden ingezet en start de samenwerking met SOS Kinderdorpen Internationaal, zodat het programma ook in Italië en Griekenland kan worden uitgevoerd.

Wetenschap

De methodiek van TeamUp wordt regelmatig gemonitord en geëvalueerd om kwaliteit en relevantie te garanderen.

Dit zijn onze TeamUp-partners

Save the Children partner War Child

Save the Children

Save the Children helpt kinderen in nood als gevolg van armoede, conflicten en rampen.

naar website
unicef-logo.png

UNICEF

UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

naar website

TeamUp wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor asiel, migratie en integratie.

Logo AMIF - Europese Unie fonds voor asiel, migratie en integratie - partner War Child

het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

Het AMIF Fonds biedt subsidie voor asiel en opvang, integratie en terugkeer.

naar website