TeamUp voor gevluchte kinderen in Nederland

Sinds 2015 verwelkomt Nederland duizenden vluchtelingen, waarop War Child, Save the Children en UNICEF Nederland besloten hun jarenlange ervaring en expertise te bundelen in TeamUp, het project voor gevluchte kinderen in Nederland.
TeamUp

Onze vrijwilliger Lize aan het werk in Sneek

Foto: Julie Hrudova

TeamUp

Ook vrijwilliger worden voor TeamUp? Neem contact met ons op!

Foto: Julie Hrudova

Sinds 2015 verwelkomt Nederland duizenden vluchtelingen, waarop War Child, Save the Children en UNICEF Nederland besloten hun jarenlange ervaring en expertise te bundelen in TeamUp, het project voor gevluchte kinderen in Nederland.

Gevluchte kinderen in Nederland hebben veel meegemaakt. In het land van herkomst en tijdens de reis naar Nederland zijn ze blootgesteld aan oorlog, geweld en stressvolle situaties. Helaas stopt de onzekerheid en stress hier niet. In Nederland moeten kinderen vaak verhuizen en maken zij zich zorgen om hun ouders en vrienden. Hierdoor zijn ze bang en onzeker geworden. ’s Nachts hebben ze vaak nachtmerries, overdag zijn ze stil en teruggetrokken of juist agressief. Over het algemeen vinden ze het moeilijk om mensen te vertrouwen.

Bij TeamUp doen we daar wat aan

TeamUp biedt gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten zodat kinderen van 6 tot 18 jaar leren hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. De vaardigheden die ze bij ons opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal emotionele thema’s. Die komen weer van pas in hun dagelijks leven.

Deze activiteiten

  • Dragen bij aan stabiliteit en structuur voor kinderen en zorgen dat kinderen ‘weer kind’ kunnen zijn;
  • Verkleinen de kans dat kinderen op lange termijn verdere psychosociale problemen ontwikkelen
  • Zorgen ervoor dat kinderen die meer sociaal emotionele ondersteuning nodig hebben, geïdentificeerd en doorverwezen worden naar de juiste instantie;
  • Zorgen ervoor dat de veerkracht van kinderen wordt versterkt zodat ze beter leren omgaan met stressfactoren zoals pesten, boosheid en angst.

TeamUp in opvanglocaties

Momenteel draait het project in ruim 30 opvanglocaties verspreid over het land. Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk gevluchte kinderen - in welke opvang dan ook - deze mogelijkheid te geven. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers om drie uur per week de activiteiten te begeleiden. Je wordt getraind en begeleid door TeamUp en gaat op een locatie bij jou in de buurt aan de slag.

TeamUp op school

Samen met de CED-Groep is TeamUp op zeven basisscholen een pilot gestart waarbij de TeamUp methode passend wordt gemaakt voor nieuwkomers in het basisonderwijs.

TeamUp internationaal

TeamUp zit ook in het buitenland. Bijvoorbeeld in Oeganda waar er sprake is van een enorme toestroom van vluchtelingen uit buurland Zuid-Soedan. Daarom zijn we in vluchtelingenkampen zoals Adjumani gestart. TeamUp gaat in meerdere landen haar activiteiten uitrollen.