SAHA (Sports and Humanitarian Assistance)

Het is niet voor niks de populairste sport ter wereld: voetbal. Voetbal brengt mensen van alle leeftijden en achtergronden samen en kan spanningen wegnemen. Daarom staat deze sport centraal in SAHA, ons project in samenwerking met de KNVB Worldcoaches en Right To Play.

Spanningsveld

In de afgelopen acht jaar is – met de komst van meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen – de Libanese bevolking met bijna een derde toegenomen. Spanningen tussen de lokale gemeenschappen en de vluchtelingen lopen soms hoog op. Banen zijn schaars en jongeren hebben moeite om hun plekje in de samenleving te vinden.

Hoe ons voetbalproject de jeugd in Libanon verenigt

Kinderen samenbrengen met voetbal

Om deze jongeren houvast te geven hebben wij het Sports and Humanitarian Assistance project (SAHA) opgezet. Voetbal- en andere sportieve activiteiten spelen hierin een belangrijke rol. In samenwerking met Right To Play en de KNVB ontwikkelen wij de leiderschapskwaliteiten van een nieuwe jongerengeneratie in Libanon. En niet alleen dat: met de sportieve activiteiten brengen wij verschillende groepen jongeren dichterbij elkaar.

Van jeugdleider naar rolmodel

Dat werkt zo. Ongeveer driehonderd lokale jeugdleiders - met diverse achtergrond - krijgen training van gekwalificeerde KNVB-coaches om sportcoach te worden. Na hun opleiding gaan de kersverse sportcoaches aan de slag: ze organiseren toernooien en sportieve activiteiten voor ruim vierduizend kinderen met - eveneens - verschillende achtergronden. Van Syrisch, Palestijns tot Libanees. En zeker niet alleen jongens: ruim veertig procent van de kinderen die meedoen is een meisje. Samen voetballen brengt al deze kinderen samen, leert hen elkaar te respecteren en voorheen onwaarschijnlijke vriendschappen te sluiten. Hun sportcoaches zijn hierin het ultieme voorbeeld.

Voetballende jongens in Libanon_SAHA War Child

Houvast dankzij voetbalproject SAHA

Foto: War Child

Meisjes in Libanon spelen voetbal en komen dichterbij elkaar - War Child SAHA-project

Voetbal is niet alleen voor jongens: bijna 40% van de deelnemers is meisje

Foto: War Child

Talenten ontwikkelen

Dat verschillende groepen kinderen samenkomen dankzij voetbal is een fantastisch onderdeel van SAHA, maar ook de jeugdcoaches halen veel uit hun deelname aan het project. Zo helpt SAHA hen bij het ontwikkelen van hun talenten, onder andere dankzij de Life Skill Sessions. Hier leren zij praktische vaardigheden zoals samenwerken, communiceren en omgaan met winnen en verliezen. De coaches ontdekken waar ze goed in zijn en hoe ze deze vaardigheden verder kunnen inzetten.

Voor de Life Skill Sessions werken wij samen met de jongeren, maar ook hun ouders en gemeenschappen. Hoe? Door ze mede-organisator te maken van de activiteiten, samen sportvelden op te knappen en ze actief te betrekken bij onze programma’s.

Effectief en duurzaam

SAHA is een tweede stap in het Sports and Humanitarian Assistance-initiatief, dat gefinancierd wordt door de Nederlandse overheid. De uitkomsten van het project worden nauwkeurig bijgehouden om de effectiviteit en de duurzaamheid van het project te garanderen. Ons doel? Steeds meer kinderen en jongeren in Libanon samenbrengen. Zo kunnen we stap voor stap een toekomst in vrede realiseren.