Can't Wait To Learn

Meer dan 32 miljoen kinderen uit conflictgebieden in de wereld zien nooit een leraar. Omdat er in hun land oorlog is of was. Of omdat ze gevlucht zijn. Daarom ontwikkelde wij samen met (inter)nationale projectpartners een innovatieve lesmethode: Can’t Wait to Learn.

Onderwijs geeft hoop op kansen

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Het geeft kinderen hoop, structuur en concrete kansen op een betere toekomst. En dat is belangrijk. Helemaal voor kinderen uit (voormalige) conflictgebieden.

Maar scholen bouwen en leraren opleiden kost tijd, infrastructuur en geld. In de tussentijd valt een hele generatie kinderen, die dolgraag wil leren, buiten de boot.

Snel, flexibel en effectief onderwijs met tablets

Via Can’t Wait To Learn (CWTL) kunnen kinderen toch snel, flexibel, effectief en innovatief onderwijs krijgen. Op plekken waar door conflicten niet voldoende of geen scholen of leraren zijn. Want kinderen in conflictgebieden kunnen niet langer wachten.

Onderwijs speelt een vitale rol bij het herstel van een land of regio na conflict. Scholing is van levensbelang om vicieuze cirkels rondom armoede en instabiliteit te doorbreken. En om toekomstige generaties en leiders op te leiden. Onderwijs geeft kinderen, ouders, leraren en gemeenschappen kennis, vaardigheden en kracht. Dat is belangrijk om te herstellen van conflicten - en om deze te voorkomen.

Can't Wait To Learn Soedan

Leren in oorlog dankzij tabletonderwijs

Foto: War Child

Can't Wait To Learn Soedan

Spannend in het begin, maar als snel hebben de kinderen de smaak te pakken

Foto: War Child

Potentie voor de toekomst

Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij en de steun van de IKEA Foundation krijgt dit project een internationaal vervolg.

Wij gaan Can’t Wait to Learn de komende jaren aanpassen voor uit Syrië gevluchte kinderen in het Midden-Oosten, het project opschalen in Soedan, en ook taalonderwijs toevoegen. Zo kunnen we het toekomstperspectief van honderdduizenden oorlogskinderen verbeteren.

War Child | Can't Wait To Learn

We hebben jouw hulp nodig

Via Can’t Wait to Learn kunnen wij ontzettend veel kinderen in conflictgebieden helpen. Met flexibel onderwijs op maat. Dat helpt niet alleen deze kinderen, maar ook hun families, gemeenschap en land.

Dat kunnen we alleen met jouw hulp. Ook bijdragen aan dit project? Met jouw vaardigheden, een financiële injectie of het aanwenden van invloed? Help ons. Want deze generatie kinderen kan niet wachten om te leren. Meer informatie.