Spelonderwijs Can't Wait to Learn: voor én door kinderen

Kinderen en hun ervaringen zijn de kern van onze Can't Wait to Learn-methodologie: hun verhalen en tekeningen zijn de basis voor de innovatieve educatieve spellen op tablets. Door deze co-creatie sluiten de spellen naadloos aan op de lokale omgeving. Deze herkenning maakt het voor kinderen makkelijker om te leren.
War Child Can't Wait to Learn - meisjes in Jordanië

Onze Can't Wait to Learn-spellen worden ontworpen met de hulp van kinderen

Foto: War Child

Co-creatie: kinderen vormen hun leeromgeving

Can't Wait to Learn is vóór kinderen, maar zeker ook dóór kinderen. Dankzij een uniek proces van co-creatie helpen kinderen in conflictgebieden namelijk zelf mee met het creëren van de educatieve spellen die het wereldwijde programma biedt. De verhalen en tekeningen van kinderen dienen als basis voor de schetsen van spelontwerpers. Vervolgens worden de eerste schetsen getoond, zodat zij de kans krijgen hun feedback te geven. Na deze feedback-ronde worden de schetsen vertaald in educatieve spellen op tablets. Op deze manier zorgt Can't Wait to Learn ervoor dat de inhoud van de spellen aansluit bij de leefwereld van de kinderen in het betreffende land. Of het nou gaat om Soedan, Libanon, Oeganda of Jordanië.

Voor kinderen in conflictgebieden is het vaak nogal wat - opeens een tablet in de hand krijgen. Wij streven ernaar de drempel voor hen zo laag mogelijk te maken, zodat zij op hun gemak vertrouwd kunnen raken met het spel. Hierbij is het essentieel dat kinderen worden ondergedompeld in een wereld die hun realiteit weerspiegelt. Onderzoekt toont aan dat deze vorm van herkenning maakt dat kinderen niet alleen meer gemotiveerd zijn om te leren, maar dat zij de stof ook sneller en beter tot zich nemen.

Kinderen Can't Wait to Learn in Jordanië - War Child

Onderzoek toont aan dat kinderen het meest én snelst leren als zij zich kunnen herkennen in de lesstof en -materialen

Foto: War Child

Can't Wait to Learn - Uganda - War Child

Daarom dompelen wij kinderen met de Can't Wait to Learn-spellen onder in een wereld die hun realiteit weerspiegelt

Foto: War Child

Effectief onderwijs

Can't Wait to Learn biedt twee verschillende educatieve spellen - één rekenspel en één om te leren lezen. Beide zijn ontworpen als spellen binnen een bredere spelomgeving; in beide spellen kunnen kinderen beslissen of ze een instructievideo willen bekijken, hun voortgang willen bekijken of een introductiespel willen spelen.

Verder bieden de spellen verschillende instructieniveaus en pedagogiek (onderwijsleer). Het eerste instructieniveau is de spelomgeving zelf, die zorgt voor het verbindende verhaal met het tweede niveau van verschillende, korte spellen. Met andere woorden: mini-spellen binnen een grotere spelomgeving die kinderen uitdagen tot educatieve taken en hen hiermee op een speelse manier helpt leren rekenen en lezen.

Soedanese kinderen tekening co-creatie Can't Wait to Learn - War Child

De ervaringen en tekeningen van kinderen vormen het hart van de Can't Wait to Learn-spellen

Foto: War Child

Speels je doel bereiken

De spelomgeving vraagt ​​de spelers om spelpersonages te helpen met het bereiken van doelen, bijvoorbeeld door geitenhoeder of dokter worden. De meeste van de doelen - of eigenlijk, banen - zijn bekend bij de kinderen. Ze weten wat een kok doet, hoe de dagen van een boer eruit zien en wat een steenfabrikant is. Andere banen zoals leraar, arts of ingenieur zijn voor hen minder voor de hand liggen. Zo helpen de spellen van Can't Wait to Learn het perspectief van de kinderen op een speelse manier te verbreden.

Het tweede level van de mini-spellen werkt net wat anders. Zodra dit hogere level is bereikt, geeft het spel de kinderen voortdurend persoonlijke feedback over hun voortgang. Ook hebben de kinderen steeds minder controle over het verloop van de spellen. Elk mini-spel is gericht op een specifiek reken- of leesvaardigheid; sommige spellen kunnen voor het oefenen van zowel rekenen als lezen worden gebruikt. Uiteindelijk komen alle vaardigheden aan bod en leren de kinderen al spelend lezen en rekenen.

Our innovative educational gaming  technology Can't Wait to Learn helps children to learn remotely

De spellen van Can't Wait to Learn moedigen kinderen aan om te leren door bijvoorbeeld geitenhoeder of dokter te worden

Foto: War Child

Kinderen in Libanon volgen tablet onderwijs op afstand met Can't Wait to Learn van War Child nu hun scholen zijn gesloten vanwege de corona crisis

Tijdens het spelen komen alle lees- en rekenvaardigheden aan bod, zodat kinderen al spelend leren

Foto: War Child

Kinderen leren in hun eigen tempo -

De structuur van de Can't Wait to Learn-spellen houdt kinderen gemotiveerd en enthousiast tijdens het opdoen van belangrijke vaardigheden. Hoe snel kinderen een volgend level bereiken hangt af van hun prestaties - het aantal juiste antwoorden binnen een bepaald tijd bepaalt of kinderen kunnen doorgaan met een hoger niveau met moeilijkere reken- en leesopgaven. Hierdoor leren de spelers altijd op hun eigen niveau, in hun eigen tempo.

en indien nodig met hun eigen schema

Ook qua schema zijn de spellen van Can't Wait to Learn flexibel. Als de gezinnen van de kinderen hulp in bijvoorbeeld het huishouden nodig hebben, kunnen de leerlingen een op hen aangepast schema volgen en een paar lesdagen overslaan. Dit individuele leertraject helpt voorkomen dat kinderen achter raken op schema, omdat elk kind sowieso al leert op zijn of haar eigen tempo.

Om de voortgang bij te houden kunnen de kinderen zelf inloggen en hun individuele prestaties inzien. Dit helpt de kinderen in het bereiken van hun persoonlijke leerdoelen. Daarnaast helpen leerkrachten en medewerkers van Can't Wait to Learn - die zijn opgeleid om de zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de speltablets in de klas - de kinderen om specifieke leerniveaus te bereiken. Ook geven zij indien nodig extra ondersteuning, zodat alle kinderen op hun eigen tempo het beste uit de spellen en hunzelf kunnen halen.