Yallah Peace

Libanon is een zwaar verdeeld land. De burgeroorlog tussen verschillende religieuze groeperingen is voorbij, maar laat nog steeds diepe sporen na. Onderling wantrouwen en angst voor aanslagen beheersen het dagelijks leven. De miljoenen vluchtelingen uit Syrië zetten de onderlinge verhoudingen in dit kleine dichtbevolkte land nog meer onder druk.

Het Yallah Peace project van War Child stimuleert wederzijds begrip tussen verschillende groepen kinderen en jongeren in Libanon. Libanese en Syrische jongeren worden verbonden met elkaar en ze leren vaardigheden met als doel om de cultuur van afstand en geweld te doorbreken. 

Het project vindt plaats op tien middelbare scholen in Beiroet en Mount Lebanon. De afgelopen vier jaar zijn in deze gebieden zo’n 250.000 Syrische vluchtelingen komen wonen, waaronder 30.000 jongeren. De integratie van deze groep gaat niet vanzelf en zorgt voor extra spanningen. 300 Kinderen krijgen door dit programma handvatten aangereikt hoe ze verandering kunnen bewerkstelligen, en verandert hen in ‘agents of change’. 

Het Yallah Peace project kent drie fases. Allereerst wordt het belang van conflicten voorkomen benadrukt. Door theatervoorstellingen worden beladen thema’s, zoals de conflicten in hun gemeenschap, bespreekbaar gemaakt. Ook andere creatieve programmaonderdelen, zoals bijvoorbeeld het knutselen met klei, laat hen zien hoe ze met hun emoties kunnen omgaan en hoe ze op een niet-gewelddadige manier kunnen communiceren. Kinderen tonen hun publiek -ouders, verzorgers en bestuurders- hoe je vreedzaam meningsverschillen kunt oplossen. Jongeren en kinderen krijgen zo een stem. Ze vertellen over hun zorgen en dromen. En ze dragen bij aan meer samenhang in een versnipperd Libanon.

Vervolgens inspireren en motiveren we de kinderen om de opgedane vaardigheden ook toe te passen in de gemeenschap. Tot slot geven we ze handvatten hoe ze dat daadwerkelijk kunnen doen.  

Ga terug naar Libanon