Jeugdhelden

War Child en Right To Play laten kinderen veilig spelen en veilig opgroeien.

 

"OORLOG WORDT HIER NIET OP HET SLAGVELD GEVOERD, MAAR OP STRAAT. ZO KUNNEN WIJ NIET LEVEN."

ELMYRAH (13), HEBRON

Gewoon even buitenspelen is er voor veel kinderen in bezet Palestijns gebied niet bij. Het is te gevaarlijk, er is geen ruimte of geen toezicht. Veel speelplaatsen zijn verwaarloosd of verwoest door bombardementen. Kinderen leven in constante angst voor het geweld en kunnen zich nergens uiten. War Child en Right To Play zijn daarom het Jeugdhelden project gestart. Veilige speelplaatsen, onder professionele begeleiding, zodat kinderen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever ook gewoon kind kunnen zijn. 
 
Ontspannen en ontladen
Op de speelplaatsen kunnen kinderen spelen, sporten en psychosociale steun krijgen. Om de stress van het opgroeien in permanente spanning van zich af te kunnen schudden. Kortom: om gewoon kind te kunnen zijn.

"ONZE SPEELPLAATSEN ZIJN KLEIN EN NIET ECHT LEUK. ZE LIGGEN BEZAAID MET DOORNEN EN GLASSCHERVEN.

MIJN NEEFJE VERWONDDE ZICHZELF BIJ HET SPELEN. HIJ MOEST NAAR HET ZIEKENHUIS OM GEHECHT TE WORDEN."

MAHMOUD, GROEP 8

Ook de meiden spelen mee
Veel meisjes in bezet Palestijns gebied kunnen niet buitenspelen, omdat ze niet mogen vanwege het gebrek aan passend toezicht. Lokale waarden bepalen dat meisjes alleen onder vrouwelijke begeleiding het huis uit mogen. Daarom zal een belangrijk deel van het project zich richten op het opleiden van vrouwelijke begeleidsters. Zodat ook de meiden kunnen meespelen.

"IN GAZA ZIJN ER GEEN SPORTCENTRA VOOR MEISJES. ER ZIJN WEL VERENIGINGEN VOOR JONGENS. JONGENS KUNNEN OOK BUITEN OP STRAAT SPELEN. MEISJES MOGEN DAT NIET."

ANONIEM MEISJE, GAZA

Jongeren hebben zelf de leiding
Jongens en meiden tussen de 17 en 21 jaar worden getraind tot jeugdleiders. Zij bedenken samen sport-, spel- en creatieve activiteiten zodat de kinderen uit hun wijk weer beter in hun vel gaan zitten. Samen met de bewoners ontwikkelen ze buurtevenementen. Ouders en buurtbewoners worden voorgelicht over het belang van sport en spel in de ontwikkeling van een kind, en over het recht van meisjes om ook te kunnen spelen.

In de cursus Youth as Leader ontwikkelen de deelnemende jongeren vertrouwen, leiderschapskwaliteiten en een positieve instelling. Zij leren om verantwoordelijkheid te nemen. Samen te werken. En om zelf te signaleren welke belangrijke onderwerpen de jongeren bezig houden. Die brengen ze vervolgens in hun eigen gemeenschap onder de aandacht.

Duurzaam project
Jeugdhelden is zo opgezet dat de sport-, spel- en psychosociale activiteiten ook na afloop van het project kunnen worden voortgezet. Ruim driehonderd jongeren uit dertig gemeenschappen zijn dan opgeleid tot gekwalificeerde jeugdleiders, die op hun beurt ook weer bevoegde jeugdleiders kunnen trainen. Zo dragen zij hun kennis over aan de volgende groep. In totaal zullen 5.100 kinderen tussen de 7 en 14 jaar deelnemen aan de programma’s.

Sinds de start van het project in 2013 zijn er al 1560 kinderen geholpen, 101 jeugdleiders opgeleid en 13 speelplaatsen opgeknapt.  

War Child en de Postcode LoterijJeugdhelden is mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Lees meer over War Child in bezet Palestijns gebied