Voor kinderen is bendeoorlog net zo goed oorlog

Teken nu onze petitie en help kinderen in genadeloze steden!

Stop Urban Violence

Brazilië telt 61.000 gewelddadige doden, een hoger cijfer dan het aantal doden in Syrië. Dit recordaantal is het gevolg van stedelijk geweld. Een wereldwijd groeiend probleem. Ontvoering, misbruik en moord is hier de dagelijkse realiteit. Dat zulke steden meedogenloos zijn voor kinderen om in op te groeien, mag duidelijk zijn.

Criminele bendes zwaaien de scepter. Vanwege het gebrek aan toekomstperspectief zien kinderen vaak geen andere uitweg dan zich hierbij aan te sluiten. Door te moorden, drugs te verhandelen of zichzelf te prostitueren kunnen ze geld verdienen. Maar eenmaal in een bende, kom je er niet zomaar meer uit.

Teken de petitie!

Voor kinderen is een bendeoorlog net zo goed oorlog. Kinderen die getroffen zijn door stedelijk geweld, mogen niet vergeten worden. Door ons niet maar ook niet door de Nederlandse politiek. Daarom roept War Child op om Urban Violence op de politieke agenda te zetten. War Child vraagt Tweede Kamerleden:

  • Breng het thema Urban Violence op de agenda zodat dit niet langer een vergeten thema wordt;
  • Zorg ervoor dat landen waar Urban Violence een probleem is, hiervoor aansprakelijk worden gehouden bij internationale fora zoals de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties;
  • Stel meer geld beschikbaar voor projecten die kinderen helpen die getroffen worden door extreem geweld in steden;
  • In de opvolger van de millenniumdoelen, de sustainable development goals (sdg’s) gaat punt 16 over veiligheid en geweld en punt 11 over steden. Deze twee moeten gekoppeld worden. Want veiligheid en geweld is in veel steden een groot probleem. Kom in actie!

War Child geeft kinderen een stem door hun ideeën over de problemen en oplossingen te verzamelen tijdens een jongerenconferentie en mee te nemen in onze lobby.

Het aantal supporters:

10.780

Disclaimer

Door de petitie te ondertekenen ga je akkoord met de actievoorwaarden. War Child legt je gegevens vast conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit is terug te lezen in het privacy statement. Zie https://www.warchild.nl/privacy-statement voor de meeste recente versie. Als je op deze informatie geen prijs stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan War Child, Antwoordnummer 9295, 1000 WZ, Amsterdam of via info@warchild.nl.