War Child blij met Nederlandse steun voor Richtlijnen voor veilige scholen

Amsterdam, 29 mei 2015, 13.00 uur - War Child is erg blij met de steun die Nederland vandaag op de Safe Schools conferentie in Oslo heeft uitgesproken voor de Richtlijnen voor veilige scholen. Deze Richtlijnen sporen strijdende partijen aan om scholen niet voor militaire doeleinden te gebruiken. Ze bevatten concrete aanwijzingen voor partijen in conflict over hoe om te gaan met scholen in gewapend conflict. War Child riep daarom, samen met Save the Children en andere organisaties, al geruime tijd minister van Buitenlandse Zaken Koenders op zijn steun uit te spreken. Met succes.

War Child hoopt ook dat minister Koenders andere landen zal gaan oproepen hun steun voor de Richtlijnen uit te spreken. Die steun is hard nodig om van deze Richtlijnen een succes te maken en zo veiligheid te bieden aan kinderen in oorlog. Het militaire gebruik van scholen is een wereldwijd probleem, wat vraagt om een mondiale oplossing. War Child en partnerorganisaties vinden dat de Richtlijnen een belangrijk onderdeel zijn van die oplossing.

Naast psychosociale steun en bescherming is onderwijs een van de speerpunten van War Child. In elf landen zet War Child zich momenteel in tegen rekrutering en geweld op scholen alsook het bieden van onderwijs aan gevluchte kinderen. Achtentwintig miljoen kinderen in door conflict getroffen gebieden kunnen nu niet naar school. Scholen zijn vaak militair doelwit of worden gebruikt als opslagplaats van wapens. Kinderen lopen het gevaar gewond te raken, om het leven te komen of slachtoffer te worden van seksueel geweld. Kortom, kinderen raken hun beschermde omgeving kwijt. En dat terwijl onderwijs hen juist structuur biedt. Bovendien leren kinderen op school vaardigheden waardoor zij zichzelf kunnen ontplooien en beschermen.

Op de Safe Schools conferentie kwamen gisteren en vandaag tientallen landen bijeen om hun steun uit te spreken voor de Richtlijnen. Het symposium wordt gesteund en mede-georganiseerd door de Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA), een internationaal samenwerkingsverband waar War Child, Save the Children en een groot aantal andere kinder- en mensenrechtenorganisaties lid van zijn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Namens War Child is Rick Meulensteen in Oslo aanwezig. Hij is beschikbaar om media te woord te staan.

Voor meer informatie over de Richtlijnen kunt u terecht op www.warchild.nl/veiligescholen 

Peter Schouten
Woordvoerder War Child
peter.schouten@warchild.nl
+ 31 6 4813 9766