Reactie War Child op aanslag Pakistan

Amsterdam, 16 december 2014 - Nota bene op de dag dat in Geneve nieuwe Richtlijnen voor Bescherming van Scholen en Universiteiten tegen Militair Gebruik tijdens Gewapend Conflict worden gepresenteerd, heeft een vreselijke aanslag op een school in Peshawar (Pakistan) plaatsgevonden. De Pakistaanse regering spreekt van meer dan 130 doden, waaronder 100 kinderen. Voor War Child is het helder: kinderen horen niet thuis in gewapende conflicten. Nooit. Ze hebben het recht om op te groeien in vrede en zich op een gezonde manier te ontwikkelen, in een veilige omgeving. Daar zetten wij ons wereldwijd voor in.

Naast psychosociale steun en bescherming is onderwijs een van de speerpunten van War Child. In tien landen zet War Child zich momenteel in tegen rekrutering en geweld op scholen als ook het bieden van onderwijs aan gevluchte kinderen. Scholen en universiteiten horen een veilige plek te zijn waar scholieren zich kunnen ontplooien om hun eigen toekomst vorm te geven. Scholen mogen daarom nooit onderdeel worden van een gewapend conflict.

De vandaag gepresenteerde Richtlijnen worden in juli 2015 ondertekend. Als landen zich zullen gaan houden aan de richtlijnen, kan voorkomen worden dat scholen en hun kinderen worden gezien als legitiem doelwit. Nederland is nauw betrokken bij het opstellen van deze richtlijnen. War Child dringt bij Nederland voortdurend aan op dat zij die richtlijnen volgend jaar ondertekent en daarmee als voorbeeld dient voor andere landen om dat ook te doen. Samen met een aantal andere organisaties heeft War Child daarom de Nederlandse regering onlangs opgeroepen dit te doen. War Child is een van de initiatiefnemers en ondertekenaars van de richtlijnen.

 


Mededeling voor redacties (niet voor publicatie):
War Child is graag bereid een toelichting op bovenstaande te geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Schouten, persvoorlichter War Child: 06 48 13 97 66 / peter.schouten@warchild.nl

U vindt de genoemde richtlijnen op www.protectingeducation.org/guidelines

Lees hier meer over de richtlijnen.