Nieuwe Samenwerking Noodhulporganisaties en Ministerie

Amsterdam, 24 april 2015 - Op vrijdag 24 april tekenen twaalf Nederlandse noodhulporganisaties een samenwerkingsovereenkomst in het bijzijn van Minister Ploumen. De hulporganisaties, verenigd in de Dutch Relief Alliance, krijgen over een periode van drie jaar (2015-2017) € 120 miljoen uit het Relief Fund van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor noodhulp aan slachtoffers van geweld en natuurrampen.

De twaalf noodhulporganisaties die deel uitmaken van de Dutch Relief Alliance (DRA) zijn: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas Aid International, ICCO/Kerk in Actie, OXFAM NOVIB, Save the Children, Tear,Terre des Hommes, Stichting Vluchteling, War Child, World Vision en ZOA. Het nieuwe samenwerkingsverband draagt eraan bij dat het geld voor noodhulp effectiever wordt besteed, en sneller beschikbaar komt bij acute humanitaire crises en rampen. 

“Met de hulporganisaties van de Dutch Relief Alliance kunnen we nu sneller reageren als er zich een acute crisis of ramp voordoet, en wordt de Nederlandse bijdrage aan internationale noodhulp beter zichtbaar,” zegt Minister Ploumen.

Bij elke humanitaire crisis of ramp, die in aanmerking komt voor hulp uit Nederland, wordt er samen met het Ministerie bekeken welke hulp het meest nodig is, en of er Nederlandse organisaties ter plekke hulp kunnen bieden. Vervolgens stellen de hulporganisaties een gezamenlijk plan van aanpak op, dat wordt ingediend bij het Ministerie.

Vooruitlopend op de officiële ondertekening van de overeenkomst, is een aantal Nederlandse hulporganisaties al samen aan de slag gegaan in Noord-Irak, West-Afrika (ebola), Syrië en Zuid-Soedan. Gezamenlijke hulpverlening in de Centraal Afrikaanse Republiek, Nigeria, en Vanuatu is in voorbereiding. “In de crisisgebieden waar we onze samenwerking intensiveren, kunnen we sneller en adequater hulp verlenen”, zegt Stan Klinkenberg namens de leden van de Dutch Relief Alliance.

In elk crisisgebied wordt nu één DRA-lid verantwoordelijk voor de coördinatie van het gezamenlijke werk. Het gaat daarbij om het delen van informatie over de noden in het gebied en nieuwe vluchtelingenstromen, maar ook om het afstemmen van het hulpaanbod. De ene organisatie heeft bijvoorbeeld meer ervaring met de logistiek van voedselhulp, een andere met het opzetten van sanitaire voorzieningen of het bieden van veilige plekken voor kinderen.
De Dutch Relief Alliance richt zich uitsluitend op de besteding van noodhulpgeld, dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken beschikbaar stelt uit het Relief Fund.


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
De bijeenkomst vindt plaats bij the Playing Circle in Amsterdam (Nieuwe Uilenburgerstraat 106a, 1011 LX Amsterdam), waar het overleg met de twaalf organisaties begint om 14.00 uur. Minister Ploumen zal aan het eind van de dag, tussen 17.00 en 17.30 uur, aansluiten om de officiële launch van het DRA bij te wonen. Media zijn van harte uitgenodigd om bij dit moment aanwezig te zijn.

Voor meer informatie over de Dutch Relief Alliance kunt u contact opnemen met perscontact Peter Schouten (War Child). Telefoonnummer 06-48139766 of peter.schouten@warchild.nl