Grootschalige crises vragen om hervormingen in humanitaire hulp

Amsterdam, 23 oktober 2014 - Hoe kan de Nederlandse sector bijdragen aan betere noodhulp bij een crisis? Dertien Nederlandse humanitaire organisaties willen met concrete antwoorden komen op deze vraag en organiseren daarom een Nederlandse Humanitaire Top. Deze Humanitaire Top vindt plaats op 12 februari 2015. De Top loopt vooruit op de World Humanitarian Summit die op initiatief van VN-secretaris-generaal Ban Ki Moon in het voorjaar van 2016 in Istanbul wordt georganiseerd.

De Nederlandse Top komt op het moment dat wereldwijd een uitzonderlijk groot aantal crises de aandacht opeist van noodhulporganisaties, zoals de conflicten in Syrië, Noord-Irak, Zuid-Soedan, Centraal-Afrikaanse Republiek en de Ebola-epidemie. "Zonder de inspanningen van humanitaire organisaties zou het aantal slachtoffers en de schade van deze crises nog veel groter zijn," aldus Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw.

Nederlandse organisaties zullen op de Humanitaire Top bespreken wat er nodig is om de wereldwijde noodhulp bij conflicten en natuurrampen te verbeteren. Wat kunnen Nederlandse organisaties aan die verbetering bijdragen vanuit Nederland, en welke aanbevelingen kunnen zij doen aan de internationale Top in 2016? Het doel van de World Humanitarian Summit is om aanbevelingen en plannen te maken om het wereldwijde noodhulpsysteem te veranderen, om te zorgen dat dit systeem beter kan reageren op de hoeveelheid slachtoffers en de complexiteit van rampen. Nu en in de toekomst.

Nederland is een belangrijke speler binnen het humanitaire systeem. De Nederlandse overheid behoort momenteel tot de top 10 donoren van de wereld en ook het Nederlandse publiek draagt ruimhartig bij in geval van humanitaire crises. Bovendien spelen Nederlandse organisaties een belangrijke rol bij noodhulp en wederopbouw. Thea Hilhorst: "Het hulpsysteem barst uit zijn voegen met toenemende crises en noden. De huidige ontwikkelingen zoals gebrek aan toegang tot mensen in nood, onveiligheid, complexe politieke situaties en chronische rampen roepen de vraag op of er een andere aanpak nodig is."

Om de agenda van de Nederlandse Top samen te stellen is met input van de hulporganisaties het rapport "Internationale Noodhulp Doorgelicht" geschreven. Tijdens een ronde tafel discussie hierover formuleerden de directeuren de belangrijkste onderwerpen. In de bijlage vindt u dit rapport.

De organisaties hebben vijf agendapunten bepaald voor de Nederlandse Humanitaire Top:
1) De versterking van lokale organisaties in humanitaire hulpverlening en de taakverdeling met
    internationale organisaties;
2) Samenwerking, coördinatie en de rol van de Verenigde Naties;
3) Het humanitaire systeem en de overgang van noodhulp naar ontwikkeling;
4) Vluchtelingen in steden; hoe kunnen we die beter bereiken?;
5) Innovaties in de humanitaire hulp.

De Nederlandse Humanitaire Top is een initiatief van: CARE Nederland, Cordaid, HealthNet TPO, Humanity House, ICCO & Kerk in Actie, NCDO, het Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Universiteit van Groningen, War Child en ZOA.

In aanloop naar de Top vindt verdere discussie plaats op het nieuwe crisisplatform van OneWorld (www.oneworld.nl/crisis) en op http://www.humanityhouse.org/agenda/humanitaire-top/.


Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eline Pereboom, Coördinator Humanitaire Top NL: 06 27446295 | humtop@humanityhouse.org. Zie ook www.oneworld.nl/crisis.