Palestijnse kinderen kunnen spelen door bijdrage Postcode Loterij

Project War Child en Right To Play krijgt steun van 1,7 miljoen tijdens Goed Geld Gala

Amsterdam, 13 februari 2013– War Child en Right To Play gaan zich samen inzetten om te zorgen dat kinderen en jongeren in Palestijns gebied weer onbezorgd en veilig kunnen spelen. Woensdagavond werd tijdens het Goed Geld Gala bekend gemaakt dat het samenwerkingsproject ‘Jeugdhelden’ een bijdrage van 1.765.860 euro krijgt van de Nationale Postcode Loterij.

Spelen
Spelen: als kind doe je niets liever. Maar dan moet er wel ruimte en toestemming voor zijn. Voor kinderen in Palestijns gebied is dit helaas niet vanzelfsprekend. Deze gebieden zijn voortdurend het toneel van militaire acties, overbevolking en politieke onrust. Dit alles levert voor de kinderen een enorme spanning op. Ze zijn bang of worden agressief en kunnen zich nauwelijks ontspannen omdat er maar weinig veilige speelplaatsen zijn. Meisjes hebben het vaak extra moeilijk, omdat zij van hun ouders geen toestemming krijgen om buiten te spelen.

Jeugdhelden
War Child en Right To Play zetten zich in om kinderen in Palestijns gebied onbezorgd te laten spelen, zodat ze aan de druk van het dagelijks leven kunnen ontsnappen en vriendschappen kunnen opbouwen. In het project Jeugdhelden worden vervallen speelplaatsen opgeknapt; spelmaterialen vernieuwd; en sport-, spel- en creatieve activiteiten voor kinderen aangeboden. Bovendien worden in dit project jeugdleiders opgeleid. Rolmodellen, juist ook voor meisjes, die samen met de kinderen initiatieven organiseren en toezicht kunnen houden. Zij zijn de Jeugdhelden van Palestijns gebied. In totaal doen aan het project ruim 5300 kinderen en jongeren mee. Nog eens 14.000 kinderen en bijna 10.000 ouders worden indirect bereikt. Het project wordt uitgevoerd in 30 plaatsen: 24 in Gaza en 6 plaatsen op de Westelijke Jordaanoever.

Nederland
Parallel aan de buurtprojecten in Palestijns gebied, gaan de organisaties ook in Nederland op zoek naar Jeugdhelden. Want ook hier kennen we mensen die in hun vrije tijd voetbaltoernooien organiseren voor buurtkinderen. Moeders die samen met de buurmeisjes prachtige schilderijen maken. Via een landelijke campagne kunnen mensen de ‘Jeugdheld’ uit hun buurt nomineren.

Nationale Postcode Loterij
Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala maakt de Nationale Postcode Loterij bekend welk bedrag de goede doelen tegemoet kunnen zien voor dit jaar en welke extra projecten gehonoreerd worden. Naast de extra toekenning voor het project ‘Jeugdhelden’ ontvangen War Child en Right To Play voor 2013 ook ieder een structurele bijdrage van de Postcode Loterij. War Child kan daardoor 112.500 kinderen en jongeren in (voormalige) conflictgebieden bereiken. Right To Play ruim 21.000 kinderen.

War Child
War Child is een onafhankelijke hulporganisatie die zich inzet voor een vreedzame toekomst van oorlogskinderen. Met een creatieve en participatieve aanpak helpt de organisatie kinderen hun oorlogservaringen te verwerken. War Child beschermt kinderen tegen (de gevolgen van) gewapende conflicten, stimuleert hun psychologische en sociale ontwikkeling en organiseert onderwijs. War Child doet haar werk in samenwerking met tientallen lokale partnerorganisaties en is actief in 10 landen.

Right To Play
Right To Play is een internationale organisatie die zich inzet voor het recht van ieder kind om te sporten en te spelen. Voor een heleboel kinderen wereldwijd is dit niet vanzelfsprekend en Right To Play gelooft dat sport en spel onmisbaar is in de ontwikkeling van kinderen. Door de kracht van sport en spel in te zetten in gebieden die door oorlog, armoede en ziekte zijn getroffen, leren kinderen belangrijke vaardigheden zoals samenwerken en fair play en wordt spelenderwijs voorlichting gegeven over ziektes als HIV/Aids, malaria en tuberculose.