Opvang Syrische Vluchtelingen onder druk

Europa zucht over 120.000 extra vluchtelingen die verdeeld moeten worden over haar lidstaten, maar dit aantal is slechts een fractie van de vluchtelingenstroom die landen in het Midden-Oosten te verwerken krijgen.

"Europa debatteert al weken over de opvang van 120.000 vluchtelingen, maar een klein land als Jordanië heeft in haar eentje al tien keer zoveel vluchtelingen gehuisvest’’. Vanuit de Jordaanse hoofdstad Amman spreekt René Vlug, coördinator Syria Joint Response (ZOA), zijn ernstige zorg uit over de vluchtelingencrisis in het Midden-Oosten. Hij pleit ervoor dat de aandacht voor opvang van Syrische vluchtelingen in de eigen regio in de huidige maatschappelijke discussie niet uit het oog mag worden verloren.

"Vergeet niet dat het overgrote deel van de Syrische vluchtelingen de Middellandse Zee helemaal nooit kan oversteken, omdat ze daar simpelweg het geld, de moed of de kracht niet voor hebben. Die mensen blijven hier en vragen zich af: wat nu?! Ze kunnen niet terug naar hun thuisland. Maar een lange termijn perspectief in het Midden-Oosten ontbreekt totaal.’’ 

ZOA coördineert namens elf Nederlandse hulporganisaties de Syria Joint Response, gefinancierd met noodhulpgeld van het ministerie van Buitenlandse Zaken, bedoeld voor hulp aan Syrische vluchtelingen in Libanon, Jordanië en in Syrië zelf. Libanon huisvest op dit moment 1,1 miljoen geregistreerde Syrische vluchtelingen, bijna een kwart van de totale bevolking aldaar. Voor buurland Jordanië geldt dat ze onderdak biedt aan 1,3 miljoen Syrische vluchtelingen van wie 630.000 officieel geregistreerd. Sinds het begin van de opstand tegen de regering van President Assad in Syrië, is de helft van de Syrische bevolking op de vlucht geslagen: ruim 7 miljoen in eigen land, ruim 4,5 miljoen over de grens. In de strijd kwamen tot op heden 250.000 Syriërs om het leven volgens officiële getallen van de VN. 

De Syria Joint Response helpt vluchtelingen te overleven door o.a. te zorgen voor voedselzekerheid, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en basismiddelen als dekens en matrassen. Sinds augustus 2015 heeft het World Food Programme van de VN door gebrek aan geld noodgedwongen de voedselhulp aan vluchtelingen stop gezet. Een catastrofe voor het gewone leven van veel vluchtelingen. 

Volgens Vlug is de stressfactor onder vluchtelingen in het Midden-Oosten enorm en is het zaak dat de hopeloosheid van de situatie snel wordt omgezet in nieuw perspectief: “Sommige kinderen gaan al twee jaar niet naar school omdat er geen geld voor de bus is, gezinnen zijn uit elkaar gerukt, mannen zitten nog in de oorlog of zijn ver van huis op zoek naar werk, basisvoorzieningen voor gezinnen ontbreken. Het ergste van alles is dat mensen totaal geen toekomst zien. Dat is ongelooflijk schrijnend om te zien. Die hopeloosheid moet heel gauw worden omgezet in perspectief. Mensen moeten zicht krijgen op een nieuw leven dat ze kunnen opbouwen. Dat is het moment waarop we levens moeten gaan redden en hoop moeten geven.” 

De Syria Joint Response bereikt op dit moment in samenwerking met lokale organisaties meer dan een half miljoen Syrische vluchtelingen en ontheemden in de Midden-Oosten regio. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de pers: 

Voor meer informatie of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Geke Kieft, communicatie ZOA. g.kieft@zoa.nl of 06 16938864. 

Voor meer informatie over het werk van War Child kunt u contact opnemen met Peter Schouten, woordvoerder van War Child via peter.schouten@warchild.nl of 06 48139766.

ZOA coördineert de noodhulp voor Syrische vluchtelingen voor Nederlandse hulporganisaties verenigd in de Dutch Relief Alliance gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

De Dutch Relief Alliance (DRA) is een samenwerking tussen 12 hulporganisaties, die in actie komen bij grote internationale crises. Het samenwerkingsverband draagt bij aan een effectievere besteding van het geld voor noodhulp. 
De DRA bestaat uit CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO en Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, Tear, Terre des Hommes, Stichting Vluchteling, War Child, World Vision en ZOA. 

Alle bovengenoemde organisaties, met uitzondering van Tear, nemen deel aan de Syria Joint Response. De noodhulp bereikt bijna 600.000 mensen die de burgeroorlog zijn ontvlucht en ontheemd zijn geraakt in eigen land of de grens over zijn gevlucht naar Jordanië en Libanon.