Open Data

War Child zet zich in voor oorlogskinderen wereldwijd. Met onze programma's helpen we kinderen met het verwerken van ingrijpende oorlogservaringen en geven we ze het zelfvertrouwen dat ze nodig hebben om weer vooruit te kunnen. War Child gelooft dat het openbaar maken van informatie bijdraagt aan deze missie en aan ontwikkelingshulp in het algemeen. Daarom publiceert War Child ‘open data’.

 Open data zijn gegevens die vrij gebruikt en hergebruikt kunnen worden door iedereen. War Child vindt het sowieso belangrijk om open te zijn over de besteding van geld en de resultaten van ons werk. Maar de visie achter open data gaat verder. Met het publiceren van datasets verschaffen we niet alleen specifieke informatie over het ‘hoe, wat, waar’ van onze projecten. Juist door het vergelijken en verrijken van onze data met gegevens van anderen kunnen we leren, verbeteren en daarmee ons werk voor oorlogskinderen relevanter maken.

 Door de projectinformatie van verschillende organisaties openbaar te maken en te koppelen, krijgen we meer inzicht in trends en resultaten. Zo kunnen organisaties die ontwikkelingshulp bieden, elkaar beter aanvullen.

IATI: de standaard
Om data te kunnen vergelijken en verrijken is een standaard nodig. Het International Aid Transparency Iniatiative (IATI), ontwierp in 2008 een formaat waarmee open data in de ontwikkelingssector gepubliceerd kunnen worden. Wereldwijd maken op dit moment 381 ontwikkelingsorganisaties hun data openbaar via de IATI standaard. In Nederland zijn dit onder andere Hivos, Cordaid, Oxfam Novib, Akvo en SPARK en sinds januari 2016, ook War Child.

Welke informatie?
Op deze pagina vind je de tweede dataset die we publiceren. Hierin staat informatie over de projecten van War Child, bijvoorbeeld de titel en projectbeschrijving, de locatie, de financiering, de uitgaven en resultaten. Tussen januari en juni 2015 hebben we geleidelijk een eerste dataset gepubliceerd voor alle projecten die liepen tussen 1 januari 2014 en 30 september 2015. We hebben de dataset zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, binnen de mogelijkheden van onze systemen. Ondanks alle inspanningen kunnen we nog niet garanderen dat de gegevens helemaal foutloos zijn. In november 2016 hebben we een nieuwe dataset gepubliceerd voor heel 2015, die meer informatie geeft en halverwege 2017 willen we helemaal voldoen aan de eisen van IATI.

Voor wie?
De informatie in de dataset is onleesbaar voor niet-specialisten, maar heel interessant voor bijvoorbeeld app bouwers die informatie verrijken, visualiseren en publiceren. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op openaid.nl en gnwp.akvoapp.org. War Child wil de datasets ook visualiseren, verbinden met andere datasets en de data zo beschikbaar maken voor een breed publiek. Daarom komen we graag in contact met mensen die dit kunnen.

Doe mee!
Kun en wil jij War Child helpen om onze data te verrijken en te visualiseren? Om zo de hulp aan oorlogskinderen te verbeteren? Neem dan contact met ons op via open@warchild.nl.

Downloads
In de dataset hiernaast vind je de 'Organisational file' met algemene informatie van War Child; de 'Activity data file' met de informatie per project; de 'Exclusion policy', waarin staat waarom we bepaalde data expliciet niet publiceren, bijvoorbeeld vanwege veiligheidsoverwegingen. En de ‘Implementation Schedule’ waarin we aangeven welke stappen er zijn gezet en nog gezet moeten worden om tot een volledige dataset te komen.