Onze Rechten

Syrische kinderen tekenen hun rechten.

 
Veilig opgroeien. Jezelf uiten. Naar school gaan. Medische hulp. Allemaal zaken waar kinderen wereldwijd recht op hebben. 54 Kinderrechten zijn vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties (VN). De afspraak is dat deze rechten altijd moeten worden nageleefd. In vredestijd, maar ook in oorlog. De realiteit is anders. Veel kinderrechten worden geschonden, zoals in het conflict in Syrië dat al ruim drie jaar voortduurt.

Aandacht voor kinderrechten

In het VN-Kinderrechten verdrag staat dat ieder kind het recht heeft om gehoord te worden. War Child heeft daarom tekeningen verzameld van kinderen in Syrië die hun dromen, angsten, en hun dagelijkse realiteit hebben getekend. Met deze tekeningen en teksten vragen we samen met de kinderen internationale aandacht voor hun situatie. 

Help de Syrische kinderen en steun War Child

Dit project is mogelijk gemaakt door: