Aantal Burundese vluchtelingen opgelopen tot 193.000

Wat doe je als geweld jou en je omgeving raakt? Dan sla je op de vlucht, op zoek naar een veilige plek. Dat is wat inmiddels 193.000 Burundezen hebben gedaan.
02 november 2015

Verkiezingsgeweld en hevige onrust
De afgelopen maanden werd Bujumbura, de hoofdstad van Burundi, geteisterd door verkiezingsgeweld en onrust. De zittende president Nkurunziza heeft zich –door velen gezien als tegen de grondwet en vredesakkoorden in -voor een derde termijn verkiesbaar gesteld. Er brak politieke onrust uit en de oppositie kwam in opstand. Ook na zijn herbenoeming op 25 juli heeft het geweld zich onverminderd voortgezet. Hierdoor zijn er inmiddels 193.000 Burundezen op de vlucht geslagen. Meer dan de helft van hen is kind.

Vrees voor derde burgeroorlog
De rellen in Burundi zaaien angst onder de bevolking. Er wordt veel geweld gebruikt. Ruim 100 mensen zijn gedood in confrontaties tussen politie en demonstranten. De Verenigde Naties hebben hun grote zorgen uitgesproken. Volgens de organisatie glijdt Burundi af in chaos. Als de verschillende rivaliserende groepen niet met elkaar in gesprek gaan en er geen wapenstilstand volgt, vreest de VN voor een derde burgeroorlog binnen een halve eeuw.

Psychosociale noodhulp
De Burundezen vluchten naar buurlanden, zoals Congo. War Child is daarom een noodhulpprogramma gestart in Zuid-Kivu, in het oosten van Congo. Daar krijgen kinderen en jongeren psychosociale hulp. Want in een noodsituatie is er meer nodig dan alleen voedsel en onderdak. Kinderen hebben geweld van dichtbij meegemaakt, en worstelen vaak met de gevolgen. Zij worden angstig, plassen in bed en krijgen nachtmerries. Op dit moment is War Child nog steeds de enige organisatie die via creatieve methodes kinderen psychosociale hulp biedt. Naast Burundese kinderen doen Congolese kinderen ook steeds vaker mee aan de War Child activiteiten; samen voeren ze theatervoorstellingen op, dansen ze of gaan ze drummen. Dit zorgt voor meer stabiliteit en wederzijds begrip. 

Bescherming en bijscholing
Inmiddels heeft War Child vijf veilige plekken, zogenoemde Safe Spaces, in Congo opgericht. In een veilige omgeving kunnen kinderen spelen en weer even kind zijn. Ze krijgen informatie over kinderrechten en hoe ze ruzie en geweld op een vreedzame manier kunnen oplossen. Ook krijgen de kinderen bijles, zodat ze niet achter raken en kunnen instromen op Congolese scholen. Het gebrek aan leslokalen maakt dit extra uitdagend.

Naar huis?
Met de aanhoudende onrust is het moeilijk in te schatten of en wanneer de vluchtelingen kunnen terugkeren naar huis. Noodhulp is dan ook geboden. War Child blijft zich onverminderd inzetten voor kinderen in vluchtelingenkampen in Zuid-Kivu.

Jouw hulp is hierbij van groot belang.

Steun ons programma voor vluchtelingkinderen uit Burundi. Doneer nu