Wereldwijde oproep: Stop crisis in Syrië

Samen met andere internationale hulporganisaties vragen we aandacht voor de situatie in Syrië. Deze kan zo niet langer: 13,5 miljoen mensen in Syrië zelf zijn in nood, 4,6 miljoen mensen zijn gevlucht, onder wie vele kinderen.
22 januari 2016

Huidige situatie in Syrië
Wat er op dit moment zich afspeelt in Syrië is met geen pen te beschrijven. Het conflict duurt al bijna vijf jaar en heeft een grote stroom vluchtelingen veroorzaakt. Miljoenen Syrische vluchtelingen zijn uit hun huizen gedreven door het geweld. Veel zijn gevlucht naar buurlanden als Libanon en Jordanië, weg van het geweld. En nog steeds komen er elke dag vluchtelingen bij.

Wereldwijde oproep
Samen met andere hulporganisaties vragen we om actie: er moet een einde komen aan dit conflict. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom vragen we de organisaties die invloed kunnen uitoefenen, om ervoor te zorgen dat noodhulp en gezondheidszorg de mensen in Syrië kan bereiken. Ook moet er een einde komen aan de aanvallen op burgerdoelen zodat bijvoorbeeld kinderen weer naar school kunnen.

Wat War Child doet voor Syrische kinderen
War Child creëert veilige plekken waar Syrische kinderen zoals Habib hun ervaringen kunnen verwerken, weer nieuwe vrienden kunnen maken en kunnen leren. Ook ouders en verzorgers worden hierbij betrokken zodat zij een betere ondersteuning kunnen bieden aan hun kinderen. Meer over ons werk

Geef om een Syrisch kind. Doneer nu