Wereldvluchtelingendag

Op wereldvluchtelingendag vragen wij aandacht voor gevluchte kinderen. Want een kind hoort niet thuis in oorlog. Nooit.
20 juni 2017

65.6 miljoen vluchtelingen wereldwijd

Eind 2016 waren er 65.6 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Dit is 300.000 meer dan het jaar ervoor. Meer dan de helft van alle vluchtelingen is kind.* Vandaag, op Wereldvluchtelingendag vraagt War Child aandacht voor alle gevluchte oorlogskinderen.

Alles achterlaten

Joshua, Lulu, Malik, Nour en miljoenen andere kinderen worden dagelijks geconfronteerd met de ellende van oorlog. Zij maken verschrikkelijke dingen mee en konden niets anders dan vluchten voor het geweld. Zij laten alles achter, op zoek naar een veilige plek.

Joshua hoorde de explosies vanuit zijn klaslokaal. “Ik rende zo hard ik kon naar huis, maar daar was niemand meer.” Zonder zijn familie moest hij uit Zuid-Soedan vluchten, op zoek naar veiligheid in Oeganda. 

Dromen van de toekomst

Oorlogskinderen maken niet alleen de stress en angst vanuit de oorlog mee, maar ook van de vaak loodzware vlucht en de nieuwe plek waar ze terecht komen. War Child helpt deze oorlogskinderen hun heftige ervaringen een plek te geven. Via onze programma's laten we kinderen weer even kind zijn, zodat ze weer vertrouwen krijgen in zichzelf en in anderen. Zodat ze weer kunnen dromen van een betere toekomst.

Deel de verhalen van gevluchte kinderen

Want gevlucht zijn betekent nog niet dat de oorlog uit een kind is.

* Bron: jaarlijks rapport UNHCR