War Child pleit voor VN actie tegen het ontvoeren van kinderen tijdens conflict

Het ontvoeren van kinderen wordt in toenemende mate ingezet als strategisch middel tijdens conflict. Kinderen worden ontvoerd om angst te zaaien en gemeenschappen te terroriseren. Daar moet iets aan gedaan worden. Daarom steunt War Child deze week de lobby van onze partnerorganisatie Watchlist tijdens het VN-Veiligheidsraad debat over kinderen en gewapend conflict in New York.
18 juni 2015

De Veiligheidsraad bespreekt deze week mogelijkheid om partijen die zich schuldig maken aan het ontvoeren van kinderen tijdens conflict op een zwarte lijst te plaatsen, ook wel de ‘list of shame’ genoemd.

Jaarlijks publiceert de VN een rapport waarin de actuele status van kinderrechten wereldwijd uitgelicht wordt. Landen en groeperingen die zich schuldig maken aan grove schendingen van kinderrechten worden op de lijst geplaatst en toegevoegd aan het rapport. Dit jaar staan onder andere Afghanistan, Syrië en Irak op de lijst, samen met terreurorganisaties zoals de Taliban, Al-Qaida en Islamitische Staat (IS).

De ontvoering van kinderen is weliswaar een schending van kinderrechten, maar behoort niet tot de grove schendingen die leiden tot plaatsing op de VN lijst. En dat terwijl recente ontwikkelingen laten zien dat kinderen vaker slachtoffer zijn van ontvoeringen. Ontvoeringen worden stelselmatig uitgevoerd door groeperingen zoals Boko Haram en IS, en vormen onderdeel van hun strategie.

Uitbreiding criteria
War Child vindt dat daar verandering in moet komen. Daarom dienen de criteria voor plaatsing op de lijst uitgebreid te worden. Partijen die zich schuldig maken aan het ontvoeren van kinderen moeten door de internationale gemeenschap verantwoordelijk gehouden worden, en op de zwarte lijst komen te staan.

Watchlist
Om die reden steunt War Child Watchlist, een coalitie bestaande uit organisaties die opkomen voor kinderrechten waar War Child actief lid van is. Watchlist pleit namens War Child dat de ontvoering van kinderen leidt tot plaatsing op de zwarte lijst. Zodat er sancties komen voor overheden en gewapende groeperingen die zich hieraan schuldig maken.