War Child pleit in Genève voor veilige scholen

"Veilig onderwijs is een recht en verdient onze steun. Juist voor kinderen in oorlogsgebieden", aldus Jennifer Connet, programmamanager voor War Child in Libanon. Zij sprak tijdens een evenement over veilige scholen georganiseerd door War Child in Genève.
29 juni 2015

De bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van het samenkomen van de VN-Mensenrechtenraad in Genève. Een uitgelezen kans voor War Child om de - toch al - aanwezige diplomatieke missies uit te nodigen voor een bijeenkomst over veilige scholen. Om aandacht te vragen voor de noodzaak onderwijs te beschermen in conflictgebieden.

Geslaagd evenement
War Child kijkt terug op een geslaagd evenement. Zeventien diplomatieke missies woonden de bijeenkomst bij en zijn bereikt met de boodschap: stop militair gebruik van scholen. Onder andere de Verenigde Staten, Turkije, Sierra Leone, Noorwegen en Nederland waren aanwezig. Ook het Rode Kruis, UNCHR en Defence for Children waren erbij.

Verschillende sprekers riepen landen op om de Richtlijnen voor veilige scholen te steunen. Want voor miljoenen kinderen zijn veilige scholen een verre droom. De speciale VN-gezant voor kinderrechten, Leila Zerrougui, stelde speciaal voor de bijeenkomst een statement op waarin zij haar steun uitsprak voor de Richtlijnen voor veilige scholen. Zij riep landen op om hetzelfde te doen. Lees Leila Zerrougui’s volledige statement hier.

Richtlijnen veilige scholen
De Richtlijnen geven praktisch advies aan legers en strijders om het militair gebruik van scholen te voorkomen. Landen die zich achter de Richtlijnen scharen, dienen zoveel mogelijk hun nationale beleid hierop aan te passen. En de aanwijzingen in hun oorlogsvoering te implementeren. Zodat kinderen op school - ook in tijden van oorlog - zich veilig voelen, en vaardigheden kunnen ontwikkelen waardoor zij zichzelf kunnen ontplooien en beschermen.

Het tegendeel is nu het geval. Achtentwintig miljoen kinderen in door conflict getroffen gebieden kunnen nu niet naar school. Scholen worden aangevallen en gebruikt als opslagplaats voor wapens. Militairen nemen hun intrek. Scholieren worden geronseld. Kinderen raken gewond of worden zelfs gedood. Om daar verandering in te brengen, is War Child toegetreden tot de coalitie die de Richtlijnen heeft opgesteld.

Blij met Nederlandse steun
"We hopen dat deze bijeenkomst landen over de streep zal trekken de Richtlijnen te steunen" aldus Eamonn Hanson, lobbyist bij War Child. "Wij zijn ook erg blij met steun van Nederland voor het evenement. Nederland wil werk maken van de Richtlijnen. Zij gaven in een korte verklaring aan ze op de agenda te willen houden. Dat is een belangrijke stap die we zeer toejuichen".  

Arigatou International & Child Rights Connect
De bijeenkomst in Genève werd georganiseerd door War Child, samen met Arigatou International en Child Rights Connect, een verbond van kinderrechtenorganisaties. Download hier het rapport (Engels) dat geschreven is naar aanleiding van de bijeenkomst.

Lees meer
Meer weten over de inspanningen van War Child voor veilig onderwijs voor oorlogskinderen? Ga naar onze pagina over veilige scholen