War Child in nieuwe samenwerking Noodhulporganisaties en Ministerie

War Child heeft vrijdag 24 april samen met elf andere Nederlandse noodhulporganisaties een samenwerkingsovereenkomst getekend in het bijzijn van minister Ploumen. De hulporganisaties, verenigd in de Dutch Relief Alliance DRA, krijgen over een periode van drie jaar (2015-2017) € 120 miljoen uit het Relief Fund van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor noodhulp aan slachtoffers van geweld en natuurrampen.
24 april 2015

De elf noodhulporganisaties die naast War Child deel uitmaken van de Dutch Relief Alliance (DRA) zijn: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO en Kerk in Actie, OXFAM NOVIB, Save the Children, Tear,Terre des Hommes, Stichting Vluchteling, World Vision en ZOA. Het nieuwe samenwerkingsverband draagt eraan bij dat het geld voor noodhulp effectiever wordt besteed, en sneller beschikbaar is bij acute humanitaire crises en natuurrampen.

Meest nodig

Bij elke crisis of ramp, die in aanmerking komt voor hulp uit Nederland, wordt er samen met het Ministerie bekeken welke hulp het meest nodig is, en of er Nederlandse organisaties ter plekke hulp kunnen bieden. Vervolgens stellen de hulporganisaties een gezamenlijk plan van aanpak op, dat wordt ingediend bij het Ministerie.

Gezamenlijke hulpverlening

Vooruitlopend op de officiële ondertekening van de overeenkomst, is een aantal Nederlandse hulporganisaties al samen aan de slag gegaan in Noord-Irak, West-Afrika (ebola), Syrië en Zuid-Soedan. Gezamenlijke hulpverlening in de Centraal Afrikaanse Republiek, Nigeria, en Vanuatu is in voorbereiding. “In de crisisgebieden waar we onze samenwerking intensiveren, kunnen we sneller en adequater hulp verlenen”, zegt Stan Klinkenberg namens de leden van de Dutch Relief Alliance.

Coördinatie

In elk crisisgebied wordt nu één DRA-lid verantwoordelijk voor de coördinatie van het gezamenlijke werk. Het gaat daarbij om het delen van informatie over de noden in het gebied en nieuwe vluchtelingenstromen, maar ook om het afstemmen van het hulpaanbod. De ene organisatie heeft bijvoorbeeld meer ervaring met de logistiek van voedselhulp, een andere met het opzetten van sanitaire voorzieningen of het bieden van veilige plekken voor kinderen. 

De Dutch Relief Alliance richt zich uitsluitend op de besteding van noodhulpgeld, dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken beschikbaar stelt uit het Relief Fund.