War Child bezorgd om hongersnood

Door aanhoudende droogte lijden 20 miljoen mensen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië, Jemen en omringende landen aan honger. Vooral kinderen, zieken en de allerarmsten zijn in acuut levensgevaar. Als organisatie actief op het gebied van het welzijn van kinderen in conflictgebieden maken we ons zorgen om dit probleem.
20 maart 2017

Anderhalf miljoen vluchtelingen

Het jongste land ter wereld, Zuid-Soedan, kampt sinds 2013 met een vernietigende burgeroorlog. Scholen, ziekenhuizen en wegen zijn veelal verwoest. Anderhalf miljoen mensen zijn sinds eind 2013 op de vlucht, wat het de grootste humanitaire crisis in Afrika maakt. Door het geweld en de ingestorde landbouwsector, is toegang tot voedsel zeer beperkt.

Inmiddels zijn 100.000 mensen in acute hongersnood en zit de helft van de inwoners in voedselonzekerheid. “Sinds juli vorig jaar zijn de meeste vluchtelingen in het noorden van Oeganda neergestreken,” vertelt Ellen van Puffelen van War Child, die nauw betrokken is bij het werk in Zuid-Soedan en Oeganda. “War Child heeft daarom haar plan om activiteiten in Oeganda stop te zetten teruggedraaid. In plaats daarvan zijn we gestart met projecten om deze vluchtelingenstroom - die voor 86% uit vrouwen en kinderen bestaat - te steunen.”

“Veel kinderen zijn getraumatiseerd door wat ze hebben meegemaakt in het land van herkomst en door de vlucht zelf,” gaat Van Puffelen verder. War Child maakt een start met het verstrekken van psychosociale hulp in de zogenaamde Child Friendly Spaces, die zijn opgezet door Save the Children in de Bidibidi-nederzetting. 

Toegang tot voedsel

Zowel in Zuid-Soedan als Oeganda werkt War Child aan projecten gericht op psychosociale hulpverlening en bescherming. “Hoewel War Childs expertise psychosociale zorg, onderwijs en bescherming is, zijn wij nu ook actief in Zuid Soedan. Vaak samen met andere organisaties zorgen wij dat getroffen kinderen en hun verzorgers toegang krijgen tot voedsel,” legt Van Puffelen uit.

Zo is War Child in project gestart in een door de VN beschermd vluchtelingengebied in Malakal, in het noorden van Zuid Soedan. Het doel is om op korte termijn de meest kwetsbare doelgroepen toegang tot voedsel te verschaffen. Tegelijkertijd richten we ons op de bescherming van kinderen, en leren we ze nare ervaringen een plek te geven. Na de eerste nood zullen we mensen ondersteunen met het opzetten van kleinschalige landbouwproductie en bedrijfjes in het kamp.

Dutch Relief Alliance

De projecten in Zuid-Soedan worden mogelijk gemaakt door de Dutch Relief Alliance, een samenwerkingsverband van veertien hulporganisaties, onder wie War Child. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan de Dutch Relief Alliance in 2017 een bedrag van € 5.560.000 beschikbaar gesteld voor programma’s in Zuid-Soedan. Daar is € 500,000 bijgekomen naar aanleiding van de hongersnood in bepaalde delen van Zuid Soedan.

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) zijn onder de noemen van Giro555 een inzamelingsactie gestart. Inmiddels hebben de organisaties meer dan 10 miljoen euro opgehaald om mensen in de getroffen gebieden te ondersteunen en te voorzien van voedselpakketten.