War Child #in2013

Wat War Child doet met het geld dat donateurs, bedrijven, fondsen en overheden ons schenken, daar zijn we heel open over. Het is namelijk niet ons geld. Het is voor de hulp aan oorlogskinderen. We hebben voor jou een paar belangrijke vragen en antwoorden op een rijtje gezet.
30 april 2014

Wat komt er aan geld binnen en waar geeft War Child het aan uit?

In 2013 had War Child 24,4 miljoen euro aan inkomsten. Daarvan is 84% rechtstreeks naar de activiteiten met oorlogskinderen gegaan. We willen natuurlijk het liefst al het geld inzetten voor de programma's voor kinderen.
Daarom hanteerde War Child ook in 2013 een lage kostenbeleid. Slim met middelen omgaan. Zoveel mogelijk geld reserveren voor de programma’s in het veld. Dat is ons streven. Daarom doen we zoveel mogelijk liefst 100% gesponsord. Immers, voor de prijs van een campagne kunnen we ook een paar duizend oorlogskinderen helpen. Daarom is er ook  vorig jaar op grote schaal samengewerkt met bedrijvensponsors die ons steunden met hun producten en diensten.
Zo bleven we ook in 2013 ruim onder de norm van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Deze norm stelt dat de kosten om fondsen te werven maximaal 25% van de fondsenwervende opbrengsten mogen zijn.

Hoeveel oorlogskinderen heeft War Child geholpen?

In 2013 deden meer dan 310.000 kinderen in 10 conflictgebieden wereldwijd mee aan onze programma’s. 
We zorgen ervoor dat hun sociale vaardigheden en zelfvertrouwen verbeteren, dat ze beschermd zijn tegen geweld, leren opkomen voor zichzelf en onderwijs krijgen daar waar nodig. Zodat ze opgroeien tot evenwichtige volwassenen. En later op een vreedzame wijze conflicten kunnen oplossen.
Ook ouders en verzorgers worden betrokken bij onze programma's, zodat zij de kinderen op een positieve manier verder kunnen helpen bij hun ontwikkeling. In 2013 deden meer dan 103.000 volwassenen mee.
De kinderen zelf vertellen ons dat hun leven ten goede is veranderd door onze projecten. Samen met de kinderen en onafhankelijke experts evalueren we onze programma's en methodes. Op die manier weten we dat onze programma's impact hebben.

Wat deed War Child voor Syrische kinderen?

Vanwege het conflict in Syrië zijn honderdduizenden kinderen – soms alleen, soms met familie - gevlucht naar onder andere Libanon. War Child helpt deze kinderen met een veilige plek en met trainingen waardoor ze weer vertrouwen krijgen in de toekomst en leren omgaan met de vreselijke dingen die ze hebben gezien en meegemaakt.
Waar we de afgelopen jaren ook psychosociale hulp aanboden aan kinderen in gebieden waar de oorlog al even voorbij is, kiezen we er nu voor om sneller aanwezig te zijn zodra er conflict is of uitbreekt.
Want hoe eerder een kind geholpen wordt bij het verwerken van vreselijke ervaringen, hoe beter hij of zij hier in de toekomst mee om zal kunnen gaan.

Actueel

De realiteit blijft: honderdduizenden kinderen op de vlucht voor de gevechten in Syrië. Voortdurend geweld in Oost-Congo. Onrust in Zuid-Soedan. Ook in 2013 ervoeren miljoenen kinderen de verschrikkingen van geweld, misbruik, uitbuiting en verbanning. Daar zitten veel kinderen bij die War Child wel wil, maar nog niet kan bereiken. Kinderen die kans lopen om terug te vallen in het enige dat ze kennen: geweld en agressie. Of geronseld te worden door gewapende groepen. War Child is dus nog lang niet klaar. Ook die kinderen kunnen onze hulp gebruiken. En de hulp van onze vrienden. Daarom blijven we ons inzetten om zoveel mogelijk mensen, organisaties en bedrijven met ons mee te laten doen. Want een kind hoort niet thuis in oorlog. Nooit.

Het jaarverslag van 2013 is nu beschikbaar. En is voor iedereen in te zien. Gewoon online via www.annualreportwarchild.org.
Lees de Nederlandse samenvatting van War Child's jaarverslag 2013 

Of volg ons via onze website, nieuwsbrief, Facebook pagina of Twitter om op de hoogte te blijven waar we werken, wat we daar doen, hoe dat gaat, met wie we dat doen en wat de resultaten zijn.