Syrische kinderen tekenen hun rechten

Syrische kinderen tekenden hun dromen, angsten en de dagelijkse realiteit. War Child verzamelde deze tekeningen in het boekje ‘Coloring my future: drawings from children in Syria’. Samen met de kinderen wil War Child hiermee internationaal aandacht vragen voor hun situatie.
15 september 2014

Yara tekende het recht op bescherming: "Het is mijn recht om bij mijn familie te zijn."

Veilig opgroeien. Jezelf uiten. Naar school gaan. Deze en andere rechten, 54 in totaal, zijn vastgelegd in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind van de Verenigde naties (VN). Deze kinderrechten moeten altijd worden nageleefd, waar ook ter wereld. In vredestijd maar ook in oorlog. De realiteit is anders. Veel kinderrechten worden geschonden, zoals in het conflict in Syrië, dat nu al ruim drie jaar voortduurt. Kinderen daar hebben te maken met geweld, angst en onzekerheid. 

Een recht dat ieder kind heeft, is het recht om gehoord te worden. War Child heeft daarom tekeningen en verhalen verzameld van Syrische kinderen in het boekje ‘Coloring my future: drawings from children in Syria’. De tekeningen laten dromen, angsten en de dagelijkse realiteit van de kinderen zien. 

Bescherming en veiligheid
De kinderen vinden vijf rechten met name belangrijk: recht op bescherming, onderwijs, gezondheidszorg, voeding en spelen. 81% van de kinderen met wie War Child sprak, gaf aan dat ze het recht op bescherming en veiligheid het allerbelangrijkste vinden. De Syrische kinderen willen ook een veilige plek om te leren, te spelen en met hun familie te zijn. 


Nour (9): "Hier ben ik bang voor... Ik schuil met mijn moeder en mijn vader."

De helft van de Syrische kinderen gaat niet meer naar school. Volgens de VN zijn van de 22.000 scholen in Syrië, meer dan 5.000 niet meer in gebruik. Ze zijn beschadigd of verwoest, of worden gebruikt als schuilplaats. Door de continue dreiging van geweld hebben veel kinderen hun vertrouwde omgeving moeten verlaten en lopen het risico op uitbuiting.

Laat ook je stem horen
Deel dit bericht op Facebook of Twitter of kom in actie voor Syrische kinderen. Doneren kan ook. Samen halen we de oorlog uit een kind.

Dit project is mogelijk gemaakt door: