In spanning voor het Goed Geld Gala

Vanavond is het weer zo ver: het jaarlijkse Goed Geld Gala. Dankzij deelnemers van de Nationale Postcode Loterij maken we naast een grote reguliere bijdrage ook kans op hele mooie bedragen voor projecten waarmee duizenden kinderen geholpen kunnen worden.
13 februari 2013

War Child heeft drie verschillende projecten voor kinderen in ColombiaBezet Palestijns Gebied en Zuid-Soedan ingediend. Op de avond zelf wordt bekend gemaakt of er dit jaar een project van War Child wordt gesteund. De volgende projecten zijn ingediend:

1. Colombia – Music Together
Door de continue strijd is in Colombia een cultuur van geweld ontstaan. Kinderen leven in armoedige omstandigheden op het platteland, of hangen rond in de sloppenwijken van grote steden. Deze kinderen moeten beschermd worden. En leren voor zichzelf op te komen. War Child’s programma biedt I DEAL workshops: docenten, ouders én kinderen doen mee aan creatieve activiteiten. Om op te komen voor de rechten van een kind. Daarnaast willen we op scholen muzikale workshops aanbieden door professionele muzikanten en jongeren een alternatieve opleiding geven tot artiest.

2. Bezet Palestijns Gebied – Jeugdhelden
Kinderen in bezet Palestijns gebied kunnen vaak niet op een veilige manier spelen. En niet alleen door de constant bedreigende situatie van geweld. Ook omdat de speelplekken zelf niet kindvriendelijk zijn. In samenwerking met Right To Play heeft War Child het project Jeugdhelden opgezet. Samen willen we zorgen dat speelplaatsen veilig zijn, met goed materiaal.  Een aantal jongeren worden opgeleid tot jeugdleider. Zodat de plekken ook veilig blijven.

3. Zuid-Soedan – South Sudan’s got Talent!
Kinderen die getroffen zijn door oorlog, veranderen. Vaak worden ze stil, gespannen en gesloten. Terwijl er in ieder kind talent zit, dat geuit moet worden. Samen met Plan Nederland wil War Child de talenten van jongeren in Zuid-Soedan blijven ontwikkelen. Ondanks de moeilijke situatie. De jongeren worden geholpen om psychologische en culturele drempels te overwinnen. En hun vertekende (zelf)beeld, veroorzaakt door oorlog en armoede, te verwerken. Door het talent van jongeren te ontplooien, kunnen zij agents of change worden. Zodat zij sociale en economische veranderingen kunnen realiseren.

Het Goed Geld Gala
Op de avond zelf zullen War Child oprichtster Willemijn Verloop en directeur Bernard Uyttendaele aanwezig zijn. En hopelijk gaan zij met minstens één extra cheque naar huis. Want er zijn nog altijd kinderen die onze hulp hard kunnen gebruiken. 

War Child
War Child komt op voor kinderen in (voormalige) conflictgebieden en zorgt ervoor dat ze op een veilige plek weer gewoon kind kunnen zijn. Dat ze hun nare ervaringen kunnen verwerken en een betere toekomst kunnen opbouwen. Samen met de kinderen betrekt War Child zoveel mogelijk verzorgers, leraren en lokale bestuurders bij ons werk, zodat de stem van oorlogskinderen door zoveel mensen wordt gehoord en het recht om op te groeien zonder geweld of misbruik, ook door volwassenen wordt gerespecteerd.