24.000 kinderen verminkt, gedood en gedwongen om mee te vechten in conflicten

30 juli 2019

Nelson woont nu met zijn familie in een vluchtelingenkamp in Oeganda - War Child
Meer dan 24.000 kinderen werden vorig jaar gedood, verminkt of gedwongen om mee te vechten in conflict. Landen die zich hier schuldig aan maken moeten op de zwarte lijst van de Verenigde Naties (VN) komen te staan, maar de realiteit is dat sommige machtige landen hun schuld ontlopen.

Dat een aantal machtige landen hun aansprakelijkheid ontloopt is slechts één van de opmerkelijke conclusies uit het jaarlijkse rapport van de Verenigde Naties (VN), Children and Armed Conflict. Het rapport onthult de landen die op de zwarte lijst staan omdat zij in 2018 kinderrechten schonden.

Schrijnende cijfers

Het VN-rapport wordt sinds 2005 jaarlijks uitgebracht. Vorig jaar werd een nieuw dieptepunt bereikt, zo blijkt uit de cijfers.

  • Meer dan 24.000 kinderen werden gedood, verminkt of gedwongen om mee te vechten in conflict
  • Afghanistan spant de kroon met 3.062 kindslachtoffers – maar liefst 28% van de burgerslachtoffers in dit land zijn kinderen
  • In Syrië resulteerden luchtaanvallen, bomaanslagen en beschietingen in 1.854 kindslachtoffers
  • Jemen draagt de verantwoordelijkheid voor het verminken en doden van 1.689 kinderen
  • Er werden 1.023 aanvallen op scholen en ziekenhuizen gepleegd, waardoor vele kinderen géén toegang kregen tot onderwijs en gezondheidszorg

De landen die kinderrechten schenden, horen op de zwarte lijst van de VN thuis - daar valt niet over te twisten. Want niemand is zó machtig dat zij aansprakelijkheid kan ontlopen. Toch gebeurt dit wel.

War Child in Afghanistan - boy in shadow - unknown

In 2018 werden meer dan 24.000 kinderen gedood, verminkt of gedwongen om mee te vechten in conflict

Foto: War Child

War Child DR Congo - children refugees

Door 1.023 aanvallen op scholen en ziekenhuizen kregen velen kinderen niet het onderwijs en de medische zorg waar zij recht op hebben

Foto: War Child

Politieke druk

Uit een bericht van de VN blijkt dat hun rapport de laatste jaren steeds meer politiek geladen is geworden. Zo stond in 2016 de door Saoedi en Emiraten geleide coalitie niet op de lijst voor het verminken en doden van kinderen. In 2017 werd de coalitie weer op de lijst gezet, maar dan in de categorie voor landen die maatregelen zouden hebben genomen om kinderen te beschermen. In 2018 ontbrak de door Saoedi en Emiraten geleide coalitie op de lijst voor het aanvallen van ziekenhuizen en scholen, ondanks de coaltie 15 dergelijke aanvallen heeft gepleegd in Jemen.

Zwarte lijst verre van compleet

De door Saoedi en Emiraten geleide coalitie is niet de enige die ontbreekt op de lijst. Ook de Israëlische krijgsmacht is van de lijst gehaald, ondanks de 2.812 kindslachtoffers die zij veroorzaakten in Israël en Palestina. Daarnaast ontbreken Kameroen en Oekraïne, terwijl deze landen duizenden kinderen – door de aanvallen op scholen en ziekenhuizen – het recht op onderwijs en gezondheidszorg ontnamen.

Rami met moeder en broertje in de bezette Palestijnse gebieden - War Child programma

Landen die kinderrechten schenden moeten aansprakelijk gehouden worden voor hun daden

Foto: War Child

Niemand te machtig om aansprakelijkheid te ontlopen

Waarom is het zo belangrijk dat de zwarte lijst van de VN compleet is? De lijst is bedoeld om landen die kinderrechten schenden verantwoordelijk te houden voor hun daden. Landen worden pas van de lijst verwijderd nadat ze een VN-actieplan hebben ondertekend én succesvol hebben uitgevoerd. Alles met het doel om een einde te maken aan het schenden van kinderrechten.

Oproep aan de VN: geen uitzonderingen

Samen met Watchlist en verschillende maatschappelijke organisaties roepen we de Secretaris-Generaal van de VN dan ook op om alle landen hetzelfde te beoordelen en geen uitzonderingen te maken.

Onze collega Eamonn Hanson – Advocacy Manager – sprak bij NOS 'Met het Oog op Morgen' over het VN-rapport.

De conclusies en schrijnende cijfers uit het rapport zijn tussen januari tot december 2018 gemeten en geverifieerd door de VN.