Nederland houdt woord bij conferentie veilige scholen

War Child is erg blij met de steun die Nederland tijdens de Safe Schools conferentie in Oslo heeft uitgesproken voor de Richtlijnen voor veilige scholen. War Child gelooft in de kracht van de Richtlijnen en roept daarom al geruime tijd de Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders op zijn steun uit te spreken. Met succes.
29 mei 2015

Op de Safe Schools conferentie zijn tientallen landen bijeengekomen om hun steun uit te spreken voor de Richtlijnen voor veilige scholen, waaronder ook Nederland. Lees hier de Safe Schools Declaration (pdf) terug waarvoor er gezamenlijk steun uitgesproken is met daarin de Richtlijnen verwerkt.

De Richtlijnen bevatten concrete aanwijzingen om scholen tijdens gewapend conflict niet voor militaire doeleinden te gebruiken. Landen die achter de Richtlijnen staan dienen zoveel mogelijk hun nationale wetgeving hierop aan te passen, en de aanwijzingen in hun oorlogsvoering te implementeren. Zodat kinderen op school - ook in tijden van oorlog - zich veilig voelen, en vaardigheden kunnen ontwikkelen waardoor zij zichzelf kunnen ontplooien en beschermen.

Het tegendeel is nu het geval. Achtentwintig miljoen kinderen in door conflict getroffen gebieden kunnen nu niet naar school. Scholen zijn vaak militair doelwit of worden gebruikt als opslagplaats van wapens. Om daar verandering in te brengen, steunt War Child deze Richtlijnen.

Internationale steun hard nodig
War Child is erg blij met de Nederlandse steun voor de Richtlijnen tijdens de Oslo conferentie. De steun van Nederland en andere landen is hard nodig om van deze Richtlijnen een succes te maken en zo veiligheid te bieden aan kinderen in oorlog. Wij vragen dan ook aan Minister Koenders om andere landen op te roepen hun steun voor de Richtlijnen uit te spreken.

GCPEA
Het symposium wordt gesteund en mede-georganiseerd door de Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA), een internationaal samenwerkingsverband waar War Child actief lid van is.

Meer weten over de inspanningen van War Child voor veilig onderwijs voor oorlogskinderen? Ga naar onze pagina over veilige scholen.