Meer dan 7,5 miljoen kinderen op de vlucht

Dima moest rennen voor haar leven, weg uit Syrië. Pama mist haar ouders, die ze al vijf jaar niet meer heeft gezien, nog elke dag. Hussein woont al jaren in een benauwd en beklemmend vluchtelingenkamp in Libanon. En zij zijn niet de enige kinderen op de vlucht.
20 juni 2012

In 2011 was de hulp voor de ene crisis nog niet op gang gekomen of ergens anders brak een nieuwe uit. Dat zorgde voor de hoogste stijging van het aantal vluchtelingen in 10 jaar. Wereldwijd zijn er op dit moment ruim  42,5 miljoen mensen ontheemd. Meer dan 7,5 miljoen kinderen zijn vluchteling. Het zijn harde cijfers op 20 juni 2012, een dag die is uitgeroepen tot Wereldvluchtelingendag.

Geen basis, geen houvast

Op de vlucht zijn omdat je eigen leven of dat van je familie in gevaar is, laat je niet zomaar los. Ook niet als je na een aantal jaar weer terug kan.  Je bent je basis kwijt. Vaak geldt voor kindvluchtelingen dat ze geweld van heel dichtbij hebben meegemaakt. Soms zijn ze familieleden of zelfs hun ouders kwijtgeraakt. Er is geen structuur, geen houvast omdat er geen zekerheid is over waar ze naartoe gaan en of ze daar blijven.

De kracht weer tervoorschijn halen

War Child wil kindvluchtelingen een stuk zekerheid en structuur bieden. Dit doen we op verschillende manieren. We helpen de  kinderen met het verwerken van de heftige ervaringen die ze hebben opgedaan. Met creatieve activiteiten zoals muziek, rollenspellen en tekenen werken we samen aan het verbeteren van hun psychosociaal welzijn.

We zorgen dat er een plek is waar ze zich veilig voelen en weer kind kunnen zijn. Zodat de kracht die door angst en geweld wordt onderdrukt weer in kinderen naar boven komt.

Dima, Pama en Hussein zijn nog ver van huis maar durven weer vooruit te kijken. Bekijk hun verhalen en steun War Child.