Huurkosten zijn zo laag mogelijk

Het Algemeen Dagblad heeft op 3 september een groot artikel gewijd aan de kosten die hulporganisaties in Nederland maken voor hun huisvesting. War Child hanteert een lage kosten beleid. Dat geldt ook voor onze huisvesting.
03 september 2015

Volgens onderzoek van Algemeen Dagblad heeft een kwart van de grote goede doelen in Nederland een kantoor op een dure toplocatie. War Child doet er alles aan om de kosten van de organisatie zo laag mogelijk te houden. Dat geldt ook voor onze huisvestingskosten. Wij kiezen daarom bewust voor een kantoor op de meest geschikte, en zo goedkoop mogelijke plek tegen een zo gunstig mogelijk tarief. Daarnaast kiest War Child ook bewust voor een huurpand, zodat we in de huisvesting flexibel en niet-gebonden zijn.

Huurkosten

Ons kantoor is in een woonwijk in Zuidoost, boven de Albert Heijn. De huurkosten bedragen € 126.000,- per jaar. Omgerekend is dat € 93,- per m2, fors onder de landelijke gemiddelde van € 125,- per m2 voor kantoren. War Child heeft ook geregeld dat de inrichting en beveiliging van het kantoor volledig wordt gesponsord.

Lage kostenbeleid

War Child hanteert al jaren een strikt lage kosten beleid. Zo kunnen we zoveel mogelijk geld besteden aan de hulp aan oorlogskinderen. Marketing- en communicatiemiddelen, evenementen en kantoorartikelen worden, waar mogelijk, geleverd en betaald door de vele sponsors en bedrijfspartners van War Child. War Child is het enige goede doel in Nederland dat dit op deze schaal doet.
Lees meer over ons lage kostenbeleid.

CBF-keurmerk

War Child heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen. Dat stelt dat niet meer dan 25% van de baten uit eigen fondsenwerving besteed mag worden aan de kosten voor fondsenwerving. De 25% is een gemiddelde over drie jaar. Die kosten zijn nodig om in werving van nieuwe donateurs en fondsen te investeren, omdat dat veel geld oplevert. Hierdoor kunnen projecten uitgebreid worden. Door ook fondsenwerving voor een groot deel te laten sponsoren, zit War Child met een kostenpercentage eigen fondsenwerving van 14,5% in 2014 onder die richtlijn.