Humanitaire organisaties tekenen noodhulpverklaring

Op 12 februari kwamen Nederlandse humanitaire organisaties, waaronder War Child, samen om over de toekomst van noodhulp bij een crisis te praten. De tien organisaties tekenden een verklaring met negen aanbevelingen voor effectieve noodhulp.
04 maart 2015

Het huidige humanitaire systeem staat onder druk door het grote aantal crises. Het is daarom belangrijk om kritisch te kijken naar de huidige aanpak, en nieuwe, meer effectieve manieren te bedenken zodat de mensen die hulp nodig hebben beter worden bereikt.

Samen nadenken
De tien humanitaire organisaties kwamen samen met experts, hulpverleners en wetenschappers om te debatteren over de verbetering van noodhulp. Ton Huijzer, voorzitter van de Humanitaire Top-stuurgroep: “Dat we samen nadenken over hoe we de problemen in de noodhulp kunnen aanpakken, zie ik als een grote winst. In het dagelijks leven rennen we vaak van project naar project. Nu neem je dus de tijd om met een grote groep na te denken over je werk. Je vindt misschien geen definitieve oplossingen, maar denkt wel met tien noodhulporganisaties een dag lang samen na over de inhoud, problemen en oplossingen van je werk.”

Aandacht voor kinderen
Aan het eind van de dag ondertekenden de organisaties een noodhulpverklaring met negen aanbevelingen.

In de verklaring wordt aandacht gevraagd voor kinderen die gevlucht zijn voor oorlog. Zij zijn vaak lastig te bereiken voor noodhulp. Er moet extra aandacht komen voor deze groep om te voorkomen dat ze een verloren generatie worden.

Verder wordt er onder andere gevraagd om ondersteuning van lokale organisaties en een efficiënte aanpak tijdens langdurige crises zodat er betere afstemming is tussen noodhulp en wederopbouw.

Lees alle negen aanbevelingen.

Hoe nu verder
Volgens Ton Huijzer komt er zeker een vervolg aan de top. “Ik kan me voorstellen dat we over een half jaar bijeen komen en kijken hoe we er dan voorstaan met betrekking tot de voornemens van de gezamenlijke verklaring. Daarnaast kijken we hoe we het debat over noodhulp kunnen voortzetten.”

De verklaring werd overhandigd aan Robert Smith, vertegenwoordiger van de World Humanitarian Summit. Hij neemt de aanbevelingen als Nederlandse inbreng mee naar de wereldtop die de Verenigde Naties in 2016 in Istanbul organiseert. 

Bekijk het complete verslag van de Humanitaire Top in woord en beeld