“Hulp aan oorlogskinderen moet innovatiever en creatiever”

De psychosociale hulp in conflictgebieden moet innovatiever en creatiever. Dat is de boodschap van psychosociaal adviseur Ken Miller van War Child deze week tijdens een speciaal symposium over psychosociale hulp aan kinderen in oorlog. “We staan voor de uitdaging hoe we kinderen het beste kunnen helpen. De nood is hoog.”
28 mei 2015

Daarom organiseerden UNICEF en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met steun van War Child, deze week in Den Haag een symposium over psychosociale hulp aan kinderen in oorlog. Met als centrale vraag "Hoe halen we de oorlog uit het kind?".

Een groot aantal organisaties en experts uit de hele wereld komen bijeen om onder meer de rol van de gemeenschap en cultuur te bespreken bij psychosociale hulp. Maar ook over de effecten van oorlog voor kinderen op de lange termijn.

Psychosociale noodhulp
Dat is belangrijk. De afgelopen tijd neemt het aantal conflicten in de wereld toe. In een land als Syrië is het geweld aan de orde van de dag. Maar ook in DR Congo, Gaza en Zuid-Soedan laaien conflicten op. Het leven van steeds meer kinderen wordt verstoord. Kinderen moeten vluchten. Scholen worden aangevallen. Familieleden raken gewond, of erger. Hoe sneller een kind nare gebeurtenissen op een gezonde manier kan verwerken, hoe kleiner de kans dat hij of zij zelf in de spiraal van geweld terecht komt. Daarom moet er meer aandacht zijn voor het bieden van psychosociale hulp aan deze kinderen, vinden organisaties als War Child en UNICEF.

Meer en anders
War Child biedt al twintig jaar psychosociale hulp aan kinderen in oorlog. We helpen momenteel honderdduizenden kinderen in programma’s in elf landen. Onze visie op psychosociale hulp is duidelijk: door snel te reageren, voorkomt War Child dat kinderen verder beschadigd raken. Daarnaast is de manier waarop hulp geboden wordt onderhevig aan verandering, door nieuwe inzichten en innovatie.

Ken Miller: “Er is een groeiend besef dat gespecialiseerde hulp dringend nodig is voor kinderen die te kampen hebben met blijvende trauma’s. Daarnaast hebben veel kinderen te maken met terugkerend geweld en langdurig conflict. Hoe we kinderen het beste kunnen helpen, ondanks het voortduren van een conflict? We moeten op zoek naar creatieve oplossingen zodat we met deze uitdagingen effectief om kunnen gaan.

Een methode is om ouders en de lokale gemeenschap meer bij de hulpverlening te betrekken, en lokale hulpverleners adequaat op te leiden voor het bieden van gespecialiseerde hulp. Zodat ze samen ingezet kunnen worden bij het bieden van extra hulp die voor veel kinderen zo nodig is. En wordt er gewerkt aan betere methoden om resultaten te meten. Ook War Child staat niet stil. Zo hechten wij er veel waarde aan kwalitatief hoogwaardige evaluaties te doen van onze programma’s en methodes.”

Hoe verder
Na het symposium zullen War Child, UNICEF en andere kinderrechtenorganisaties  concrete aanbevelingen doen over de toekomst van psychosociale hulp aan kinderen in oorlog.