Halfjaarlijkse update van project In DR Congo samen met de ASN Bank: hoop voor de toekomst

In Oost-Congo woedt het dodelijkste conflict sinds de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen zijn omgekomen, evenzoveel gezinnen verdreven van hun huis. Kinderen groeien op in een continue dreiging van geweld. War Child helpt deze kinderen. Samen met de ASN Bank.
14 juli 2014

In de provincie Zuid-Kivu heeft War Child mede dankzij de ASN Bank de afgelopen jaren een uitgebreid programma ontwikkeld, dat gericht is op psychosociale hulp, onderwijs en het vergroten van de veiligheid voor kinderen en jongeren.

De ASN Bank werkt samen met War Child om haar duurzame missie te realiseren. De strijd tegen de wapenindustrie is een van de vier duurzame thema's waarvoor de ASN Bank en haar klanten zich sterk maken.

War Child is partner bij dit thema. Want War Child biedt kinderen die getroffen zijn door oorlog een toekomstperspectief. Ook in 2014 geven War Child en de ASN Bank invulling aan het credo: samen halen we de oorlog uit een kind.

Een update van het afgelopen half jaar:

Versterken van structuren
Op dit moment heeft War Child in Zuid-Kivu zes Safe Spaces opgezet. Veilige plekken waar de kinderen in creatieve workshops leren omgaan met de gevolgen van geweld, vertrouwen opdoen en bijles krijgen. Het afgelopen half jaar namen ruim 4.500 kinderen deel aan de activiteiten.

Inmiddels staan acht regio’s met elkaar in contact over misstanden rond kinderrechten, onder meer via een lokale versie van de ‘kindertelefoon’. In totaal konden we zo het afgelopen half jaar bijna 3.100 kinderen helpen.

Het aantal opvanghuizen voor kinderen die op zichzelf zijn aangewezen is uitgebreid naar 12, en 24 mobiele jeugdclubs bieden moeilijk bereikbare kinderen, zoals kindsoldaten of jeugdige mijnwerkers, de kans toch deel te nemen aan de programma’s.

Meer kinderen beter helpen
Dankzij de beter werkende structuren konden we de laatste zes maanden 384 kinderen die slachtoffer waren van seksueel geweld of militair misbruik individuele hulp bieden, of doorverwijzen naar de juiste instantie. Ruim 5.900 kinderen en jongeren voorzagen we direct van advies en informatie.

Begeleiding ouders en verzorgers
Meer dan 750 ouders volgden het afgelopen half jaar het speciaal voor hen ontwikkelde Parents Deal programma. Ouders en verzorgers worden in deze programma’s begeleid en voorgelicht over hoe zij het beste kunnen omgaan met de behoeften van kinderen die opgroeien in conflictgebieden.

Kennisoverdracht
Kennisoverdracht en training van professionals is een belangrijke voorwaarde voor de duurzaamheid van onze programma’s. Tussen januari en juni deelden we met 36 hulporganisaties onze ervaring. Ook het personeel van het in seksueel geweld gespecialiseerde Panzi ziekenhuis volgde in het eerste halfjaar van 2014 trainingen in psychosociale hulpverlening aan minderjarigen.

We gaan door!
War Child zal zich blijven inzetten voor een betere toekomst van de kinderen in Oost-Congo. Dat vergt een lange adem. Immers, een kind groeit niet op binnen een dag. Dankzij de trouwe steun van de ASN Bank kunnen wij deze kinderen blijven helpen. Samen halen we de oorlog uit een kind.

Meer over de samenwerking met de ASN Bank