Focus, Transparantie en Teamspel

Werken in conflictgebieden is complex. Het vereist continu aanscherpen van plannen en inspelen op mogelijkheden. Voor de korte, maar ook voor de langere termijn. Daarom heeft War Child in 2009 een strategie opgesteld voor de jaren 2010 tot 2015. Begin 2013, halverwege deze periode, hebben we deze strategie geëvalueerd en bijgesteld. Omdat de wereld erg is veranderd sinds 2009. Er zijn nieuwe gewapende conflicten, en bestaande conflicten zijn veranderd.
26 november 2013

In de herziening van onze vijf-jaren strategie hebben we naar drie thema’s gekeken: focus, transparantie en teamspel.

Focus
Doelstellingen als ‘We willen één miljoen kinderen helpen’ of ‘We willen werkzaam zijn in 25 landen’, zeggen uiteindelijk weinig over hoe effectief je als organisatie bent. Daarbij, War Child waakt ervoor om altijd meer oog voor de kinderen achter de cijfers te blijven houden.

We richten ons daarom meer op de kwaliteit van de projecten. We willen meer laten zien wat de impact op één kind is. Dat kunnen we inmiddels ook, omdat we in de afgelopen jaren grote stappen hebben gezet op het gebied van effectmeting.

We blijven onderzoeken welke projecten er nu zijn en welke het meest succesvol zijn. Programma’s als Emergency Response voor Syrische vluchtelingen in Noord-Libanon, en psychosociale noodhulp in het door oorlog geteisterde Oost Congo. Maar ook programma's als de vakopleidingen in Noord-Oeganda.

Deze programma’s gaan we verder uitbouwen en standaardiseren, zodat we ze in alle landen kunnen toepassen en resultaten kunnen vergelijken. Het is belangrijk dat er een specifieke, meetbare en blijvende impact is op het welzijn van kinderen in oorlogsgebieden. Alleen dan is ons werk te verantwoorden. 

Dichter op het conflict
War Child vindt het belangrijk dat het duidelijk is over wat we moeten doen en wat we niet moeten doen. Zo willen we dichter op het conflict gaan werken. Alleen op deze manier kunnen we kinderen bereiken die direct geraakt worden door de oorlog.

Psychosociale hulp staat centraal
In vergelijking met grote, internationale organisaties is War Child een relatief kleine speler. Juist daarom is het belangrijk dat we ons op specifieke gebieden onderscheiden. Psychosociale hulp staat centraal in wat wij doen. De ontwikkeling van de kinderen komt op een positieve manier op gang, doordat ze hun ervaringen kunnen verwerken en vertrouwen kunnen opbouwen. Ze kunnen weer positieve relaties aangaan en conflicten onderling vreedzaam oplossen.

Als kinderen hun ervaringen kunnen verwerken en vertrouwen kunnen opbouwen, weer positieve relaties leren aangaan en conflicten onderling vreedzaam kunnen oplossen, komt hun ontwikkeling op een positieve manier op gang. Door psychosociale ondersteuning krijgen kinderen weer de kans om hun innerlijke kracht op te bouwen.

Omdat psychosociale hulp alleen onvoldoende effect heeft, combineren we dit altijd met onderwijs en/of bescherming. Zo creëren we toekomstperspectief en veiligheid voor kinderen. Voorwaarden die het doorbreken van de cirkel van geweld mogelijk maken.

Transparantie
Transparantie betekent: doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Daarom is het belangrijk dat we ervoor zorgen dat de mensen die begaan zijn met kinderen in oorlogsgebieden, goed begrijpen wat wij doen. Dit betekent ook dat ons werk in het veld overeenkomt met de verwachtingen die we hebben gecreëerd bij onze donateurs. Op alle gebieden zijn we daarom zo transparant mogelijk.

Dat streven werpt zijn vruchten af. War Child scoort al jaren hoog in De Transparant Prijs van PricewaterhouseCoopers. Zo hebben we in 2006, 2007 en 2010 De Transparant Prijs gewonnen en zijn we afgelopen jaar genomineerd.

Teamspel
Onze slogan is geen loze kreet. Samen halen we de oorlog uit een kind. Teamspel is dan ook enorm belangrijk in ons werk. Op deze manier komt alle kennis en ervaring bij elkaar, waardoor we betere beslissingen kunnen nemen. We moeten de moeilijke dingen samen doen en elkaar vertrouwen. We kunnen alleen onze doelen en missie bereiken, door samen te werken. Binnen War Child, en met iedereen die War Child’s missie ondersteunt.