War Child schakelt over op Corona-voorlichting in plaats van andere activiteiten

13 maart 2020

Meisjes naar school onderwijs War Child in Afghanistan
War Child stopt voorlopig met groepsactiviteiten voor kinderen in oorlogsgebieden. Op die manier wil War Child de kinderen en hun familieleden zoveel mogelijk beschermen tegen de gevolgen van het Corona-virus. De één-op-één psychosociale zorg aan kinderen gaat gewoon door. Waar dat kan, schakelt War Child over op het geven van voorlichting aan kinderen en preventie tegen het virus.

Van land tot land

War Child bekijkt van land tot land of we een uitzondering kunnen maken voor de stop op groepsactiviteiten. Dat gebeurt volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), in overleg met de plaatselijke autoriteiten en andere hulporganisaties.

In sommige Afrikaanse landen bestaan vanwege de bestrijding van Ebola al veel langer maatregelen voor preventie. Daardoor kunnen in Afrika meer programma’s doorgaan.

Lastig, maar nodig

“Dit besluit is lastig, maar nodig,” zegt directeur Tjipke Bergsma. “Onder deze omstandigheden kan onze gewone aanpak meer kwaad doen dan goed. We steunen kinderen in oorlogsgebieden waar bijna geen gezondheidszorg is. Het is van levensbelang dat we alles doen om te voorkomen dat kinderen en hun families ziek worden.”

War Child wil ook bescherming bieden aan de meer dan 250 medewerkers in 14 landen. Hoe minder mensen ziek worden, hoe eerder ze weer steun kunnen bieden aan de kinderen zodra de omstandigheden dat toelaten.

Corona-voorlichting

In Libanon, waar War Child veel kinderen helpt die zijn gevlucht uit Syrië, geeft War Child sinds twee weken in kleine groepjes voorlichting. Niet alleen aan kinderen, maar ook aan hun ouders en mensen die veel met kinderen werken.

In Sri Lanka, waar de scholen gesloten zijn, helpt War Child met de opvang van kinderen.

Nederland

War Child zet samen met Save the Children en Unicef ook het gezamenlijke TeamUp-programma voor kinderen in asielzoekerscentra in Nederland stop. Bij TeamUp kunnen kinderen in groepen sporten, spelen en bewegen op een manier die ze leert met hun gevoelens om te gaan. War Child heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hulp aangeboden bij voorlichting aan asielkinderen over Corona.

Het War Child-kantoor in Amsterdam is gesloten en mensen is gevraagd thuis te werken. War Child is gewoon via de telefoon en de email te bereiken. Het verwerken van brieven kan vertraging oplopen. Alle bijeenkomsten en trainingen zijn tot het einde van de maand afgelast en de fondsenwerving op straat stopt zo snel mogelijk.

War Child-familie

“We denken nu ook aan de mensen die kinderen in oorlog vaak jaar in jaar uit financieel gesteund hebben. Sommige van die mensen zitten door het Corona-virus misschien zelf in een vervelende situatie,’ zegt Tjipke Bergsma. “Zij horen ook bij de War Child familie.”