Kinderen als ambassadeurs van vrede

Al enige tijd domineert de Syrische vluchtelingencrisis het Europese nieuws. Toch is veruit het grootste gedeelte van de Syrische vluchtelingen op de vlucht in eigen land of in de regio.
12 oktober 2015


Libanon vangt volgens de officiële cijfers momenteel 1.1 miljoen Syriërs op, op een inwonertal van 4.4 miljoen . Libanon kan deze grote toestroom echter maar moeilijk aan. De burgeroorlog in dit kleine land is dan wel voorbij, maar nog altijd beheersen onderling wantrouwen en angst voor aanslagen het dagelijks leven. De vluchtelingen toestroom uit Syrië zet de onderlinge verhoudingen nog meer onder druk.

Yallah Peace project
Het Yallah Peace project van War Child stimuleert wederzijds begrip tussen verschillende groepen kinderen en jongeren in Libanon. Het project vindt plaats op tien middelbare scholen in Beiroet en Mount Lebanon. De afgelopen vier jaar zijn in deze specifieke regio zo’n 250.000 Syrische vluchtelingen komen wonen. De integratie van deze groep gaat niet vanzelf en zorgt voor extra spanningen. Het doel van Yallah Peace is dan ook: Libanese en Syrische kinderen en jongeren de vaardigheden bijbrengen die ze nodig hebben om de vicieuze cirkel van spanningen en conflict te doorbreken. En deze om te zetten in een cultuur van wederzijds begrip en positieve communicatie.

PEACE DEALS
Bedros Kazazian, War Child’s Project Coördinator in Libanon: “In creatieve workshops leren jongeren hoe ze een open houding naar elkaar aan kunnen nemen. Hoe ze de oorzaak van een conflict kunnen achterhalen. En hoe ze het best met ruzies kunnen omgaan. Ze bouwen aan hun zelfvertrouwen, positieve communicatie en leiderschapskwaliteiten. Deelnemers worden gemotiveerd om hun opgedane kennis en vaardigheden niet alleen toe te passen in hun eigen leven, maar ook om aan de slag te gaan met initiatieven die zij belangrijk vinden in hun gemeenschap.”

Samen vooruit
Ook ouders en leraren worden bij Yallah Peace betrokken, zodat het effect van dit project zo groot mogelijk wordt. Bedros: “Kinderen beoordelen zelf wat nodig is in hun leefomgeving. Ze organiseren bijvoorbeeld een talentenjacht of een theaterstuk op school, waarbij onderwerpen als conflict en ruzie bespreekbaar worden gemaakt.”  Het doel hiervan is om het publiek ouders, verzorgers en lokale bestuurders- te stimuleren om vreedzame oplossingen te vinden bij meningsverschillen. Zo spelen jongeren een belangrijke rol in de manier waarop er gecommuniceerd wordt binnen hun gemeenschap. Ze kunnen hun stem laten horen. Dromen en zorgen worden gedeeld. En ze dragen bij aan een sterker gemeenschapsgevoel in een versnipperd Libanon.

Wil jij ook bijdragen? Help War Child de oorlog uit een kind te halen. Doneer nu