Resultaten onderzoek naar I DEALS programma in Zuid-Soedan en Colombia

War Child doet regelmatig onderzoek naar de effectiviteit van psychosociale hulp in haar I DEAL programma. Samen met de kinderen. Zodat we echt weten of wat we doen ook werkt en we de kwaliteit kunnen verbeteren. Afgelopen twee jaar deden we onderzoek in Zuid-Soedan en Colombia. Wat al uit eerdere onderzoeken bleek, kwam nu ook weer naar voren: kinderen die meedoen aan het I DEAL programma reageren minder agressief en krijgen een betere relatie met hun ouders, leraren en leeftijdgenootjes.
17 februari 2014

In het door War Child ontwikkelde I DEAL-programma leren kinderen omgaan met elkaar en zichzelf. En werken ze aan het hervinden van vertrouwen, in zichzelf en in anderen. Op een creatieve manier gaan ze aan de slag. Wat vind je leuk? Teken het. Wat zit je dwars? Speel het uit in een rollenspel, en geef elkaar tips en tricks. Wat denk je van lijfstraffen? Voer een discussie met leeftijdsgenoten. De kinderen leren opbouwend te denken. Leren samenwerken. En geloven in zichzelf; dat ze doelen kunnen halen die ze zelf stellen en het verschil kunnen maken.

Meten = weten
Om te weten of die doelen ook gehaald worden, doet War Child regelmatig onderzoek naar het I DEAL programma, waarvan het meest recente in Zuid-Soedan en Colombia. 125 kinderen in Colombia en 122 Zuid-Soedanese kinderen tussen de 11 en de 16 jaar deden mee aan dit onderzoek. Ook vroegen we aan ouders, leraren en begeleiders welk effect zij konden waarnemen.

Kinderen zijn de beste onderzoekers
Aan het begin van het I DEAL programma vragen we kinderen altijd naar hun eigen doelen, wat zij zelf willen bereiken met I DEAL. Later beoordelen ze zelf of ze hun doel hebben behaald. Dit vormde de basis voor dit onderzoek, naast interviews, vragenlijsten en groepsgesprekken. Edison (11) uit Colombia wilde bijvoorbeeld heel graag ‘minder vechten met zijn broer’. Dat was zijn persoonlijke doel. Het vechten werd minder, maar hij maakte zich na het programma meer zorgen om zijn familie en hun onderlinge relaties. Omdat hij, zoals hij zelf aangaf, heeft geleerd wat vriendschap is :‘delen met anderen, niet vechten, niet iemand slecht behandelen, niet gemeen zijn. Vriendschappen gaan kapot door leugens, niet door de waarheid.’

Resultaten
-    De doelstellingen en thema’s binnen het programma sluiten goed aan bij de wensen en behoeften van kinderen zelf.
-    Persoonlijke doelen van kinderen worden goed behaald.
-    Kinderen die meedoen aan het I DEAL programma reageren minder agressief en krijgen een betere relatie met hun ouders, leraren en leeftijdgenootjes.
-    In Zuid Soedan draagt het I DEAL programma ook bij aan de schoolprestaties, bijvoorbeeld in concentratie, deelname en samenwerking, en wordt er minder gevochten en beter gereageerd op agressief gedrag.
-    In Colombia zorgt I DEAL voor een positief effect op stress en angst. Daarin zien we een toename in het aantal kinderen dat een ‘normaal’ stress niveau vertoont (van 50 tot 63%) na deelname aan een I DEAL programma. Ook zagen begeleiders en ouders dat kinderen veel zelfverzekerder waren en in het openbaar zich durfden te uiten.

Leren en verder ontwikkelen
War Child heeft met het onderzoek nog meer interessante inzichten op gedaan. Waar we van kunnen leren. Zo blijkt dat het goed is om onze psychosociale hulp te combineren met andere initiatieven die belangrijk zijn voor kinderen, bijvoorbeeld educatie. Maar ook dat de omgeving van de kinderen meer betrokken mag worden en lokale begeleiders nog beter getraind kunnen worden. Dit pakt War Child zeker weten op.

Meer lezen?

Het I DEAL programma van War Child wordt nu in tien landen gebruikt. Om het bereik zo groot mogelijk te maken, deelt War Child de programma’s met andere hulporganisaties en staan ze online. Neem een kijkje op www.warchildlearning.org.

War Child doet regelmatig onderzoek naar het effect van het I DEAL programma.
Ontdek hoe het onderzoek in zijn werk ging in Oeganda of bekijk het Engelstalige rapport van War Child over dit onderzoek.
Het rapport over het onderzoek in Colombia en Zuid-Soedan wordt binnenkort gepubliceerd. Houd hiervoor Facebook en Twitter in de gaten.