25 jaar Rechten van het kind

War Child viert samen met andere kinderrechtenorganisaties het 25-jarige bestaan van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Een belangrijke mijlpaal om stil te staan bij wat is er gebeurd en wat nog moet gebeuren. Nog steeds kan niet elk kind kan naar school, heeft een veilig thuis, of leeft in vrede.
20 november 2014

25 Jaar geleden deed de wereld een belangrijke belofte aan al haar kinderen. Op 20 november 1989 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van het kind aan. Landen zouden vanaf die dag alles eraan doen om kinderrechten te beschermen en te waarborgen.

Kinderrechtenverdrag
In het Verdrag voor de Rechten van het Kind staan 54 artikelen die onder te verdelen zijn in verzorging, bescherming en informatie. Daarbij kun je denken aan het recht op onderwijs, een veilige plek om te spelen en bescherming van kinderen tegen de gevolgen van oorlog. War Child’s werk is gebaseerd op dit Internationale Verdrag. Onze focus ligt op kinderrechten in tijden van conflicten of net erna.

Reden tot feestje?
Er is in die 25 jaar veel resultaat geboekt. Kindersterfte onder de vijf jaar is bijna gehalveerd en er is 30 procent minder kinderarbeid dan 25 jaar geleden. Tegelijkertijd is er helaas weinig reden tot een feestje. Op dit moment staat de wereld in brand. In landen zoals Syrië, Zuid-Soedan, DR Congo en Irak zijn kinderen slachtoffer. Tientallen miljoenen kinderen groeien op in structurele oorlogssituaties of in landen die na een conflict weer overeind krabbelen. Of zijn gevlucht voor het geweld.

Sinds het begin van de oorlog in Syrië alleen al zijn 1,6 miljoenen kinderen gevlucht, onder wie Abdelfatah; een Syrisch jongetje dat met zijn hele familie in Libanon verblijft. Hij wil niets liever dan naar huis toe, zegt hij, maar dan zonder dat hij ’s nachts niet kan slapen van de bombardementen.

Artikel 39
Eén stuk in het Kinderrechtenverdrag is vandaag de dag actueler dan ooit. Dat is artikel 39, waarin staat dat kinderen die in de oorlog leven recht hebben op bijzondere zorg. Schoon drinkwater en voedsel zijn natuurlijk de eerste stap. Maar dat is niet genoeg. Bijna alle kinderen in conflictgebieden laten heftige veranderingen zien in hun emoties, gedrag en gedachten. Ze zijn wanhopig en onzeker. Er dreigt een verloren generatie op te groeien van kinderen die hun toekomst niet kunnen opbouwen. Willen we dat voorkomen dan is hulp bij het verwerken van trauma’s, aanvullend op noodhulp, noodzakelijk. Vaak een vergeten component in humanitaire hulp.

Psychosociale hulp
War Child biedt oorlogskinderen psychosociale steun. Door sport- en spelactiviteiten en creatieve workshops kunnen oorlogskinderen hun negatieve ervaringen verwerken. Zo leren ze weer kind te zijn. Het maakt de kinderen weerbaarder. Het leert ze – ondanks de verliezen en slechte voorbeelden van geweld – omgaan met conflict en te kiezen voor vrede in plaats van voor geweld. Dat is belangrijk voor de toekomst.

Nog veel te doen
Helaas is psychosociale hulp nog niet voor ieder kind een feit. Er is dus nog veel te doen. Het is belangrijk om noodhulp te blijven bieden aan kinderen in conflictgebieden, zodat zij hun trauma’s kunnen verwerken. Maar tegelijkertijd is het belangrijk dat conflicten worden opgelost en dat landen en regeringen zich blijven inzetten voor kinderrechten. Zodat kinderen niet slachtoffers worden van het geweld, maar dat hun belangen behartigd blijven.

Meer weten over wat War Child doet? Afgelopen week waren junior reports van ZAPP op het kantoor van War Child, waar Robbert Bodegraven vertelt over wat War Child betekent voor kinderrechten.