Nationale Postcode Loterij kent 13e trekking toe aan project “Samen voor Syrië”

Den Haag, 4 februari 2014 - Dankzij de toekenning van 3 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kunnen Stichting Vluchteling, War Child en UNHCR de meest kwetsbare slachtoffers van de Syrische oorlog beter beschermen en weerbaarder maken. De organisaties zullen zowel in Syrië als in Libanon zorgen voor huisvesting, medische hulp en psychosociale zorg.

Een verwoestende burgeroorlog houdt Syrië nu al bijna drie jaar lang in zijn greep. Gewone mensen, in het bijzonder kinderen, zijn de grootste slachtoffers van dit aanhoudende geweld.  Bijna de helft van de bevolking is inmiddels op de vlucht geslagen. Sommigen zijn ontheemd in eigen land en nog eens 2,4 miljoen hebben bescherming  gezocht in één van de buurlanden, zoals Jordanië en Libanon.

Deze vluchtelingen hebben dringend meer hulp nodig om deze humanitaire crisis op een menswaardige manier te overleven. Met het samenwerkingsproject “Samen voor Syrië” slaan Stichting Vluchteling, War Child en UNHCR de handen ineen om ieder vanuit de eigen expertise en ervaring deze noodzakelijke hulp te bieden.

Door de 3 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kunnen de organisaties onder andere in Libanon en Syrië oude leegstaande gebouwen opknappen en ombouwen tot collectieve opvangcentra voor vluchtelingen. Ook komen er in Syrië en Libanon speciale kindvriendelijke ruimtes waar kinderen die op de vlucht zijn geslagen voor oorlog en geweld psychosociale ondersteuning krijgen. 

Tijdens het project “Samen voor Syrië” vragen de organisaties nadrukkelijk aandacht voor de  eigen kracht van vluchtelingen en de positieve ontwikkelingen die er, naast alle ellende, ook zal zijn. 

 

Noot voor de redactie:
Dit project is een samenwerking tussen de organisaties Stichting Vluchteling, War Child en UNHCR. Stichting Vluchteling treedt op als contactpersoon voor de media. 

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Laurens Roes, afdeling communicatie: 070-3468946 | 06-21118515 | laurensroes@vluchteling.nl