Waarom wij op 6 oktober een Youth Meeting organiseren

In oktober spreekt de ministeriële wereldtop in Nederland over 'Geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning in crisissituaties'. Wij zijn op zoek naar jongeren uit conflictgebieden die willen spreken over mentaal welzijn.

Locatie en tijd Youth Meeting

War Child kantoor, Helmholtzstraat 61-G, 1098 LE Amsterdam
Zondag 6 oktober 2019 van 9:00 tot 19:30 uur

Oeganda Mozes buiten onderwijs ECHO

Laat je stem horen voor kinderen in conflictgebieden

Foto: Jeppe Schilder

Wij zijn op zoek naar jongeren

Op 7 en 8 oktober 2019 is Nederland gastheer van de grote ministeriële wereldtop 'Geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning in crisissituaties'. Namens Nederland is minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aanwezig.

Wij zijn op zoek naar maximaal dertig jongeren (18-24 jaar) uit conflictgebieden en landen die getroffen zijn door natuurrampen. Met hen en verschillende academici en experts willen we zondag 6 oktober in gesprek gaan over psychosociale zorg en geestelijke gezondheidszorg voor jongeren in crisissituaties. We verwachten een productieve uitwisseling van gedachten tussen de experts en de jongeren over het mentale welzijn van bevolkingsgroepen die getroffen zijn door conflicten en rampen.

De top overtuigen

De uitkomsten van deze dag dienen als input voor de academici en experts voor de top in de dagen erna. Tijdens deze jongerenmeeting zullen de jongeren ook een verklaring voorbereiden en twee van hen kiezen om deze voor te dragen tijdens de top. Daarmee ontwikkelen de jongeren dus direct hun boodschappen voor de deelnemende ministers en diplomaten op de top. Hopelijk overtuigen ze de deelnemers om meer te doen voor geestelijke gezondheidszorg en psychosociale zorg in crisissituaties.

Ook voor jongeren uit Europa is het mogelijk om deel te nemen. Voorwaarde is wel dat zij over dit onderwerp kunnen praten en een connectie hebben met (voormalige) crisisgebieden.

Wat ga jij doen?

De ministers op de wereldtop zullen zich buigen over de vraag hoe geestelijke gezondheidszorg en psychosociale zorg geïntegreerd kunnen worden in alle onderdelen van noodhulp.

Tijdens de conferentie krijgen de gekozen jongerenvertegenwoordigers de gelegenheid om:

  • Deel te nemen aan een carrousel (speeddating met conferentiegangers)
  • Een verklaring te presenteren
  • Een petitie te overhandigen aan minister Kaag
  • Deel te nemen aan een streetart presentatie
Parlement HEBA War Child speaker

Heba (22), Syrische vluchteling, vertelde in Brussel haar aangrijpende verhaal over leven in oorlog

Achtergrond geestelijke gezondheidszorg en psychosociale zorg in crisisgebieden

Mensen die worden getroffen door gewapende conflicten en natuurrampen krijgen te maken met zeer schrijnende omstandigheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: verlies van geliefden, ontheemding, verminderde economische kansen, verlies van waardigheid, seksueel en gender gerelateerd geweld, oorlogshandelingen en marteling.

De meeste mensen zullen psychologische stress ervaren na dergelijke gebeurtenissen. Ze kunnen gevoelens van angst en hopeloosheid ontwikkelen en het gevoel krijgen de grip over hun dagelijks leven te verliezen. Naar schatting tien procent van de wereldbevolking heeft te maken met psychische problemen. Dat cijfer ligt zelfs rond de twintig procent voor kinderen en adolescenten.

Daar komt nog bij dat mensen met bestaande chronische mentale en neurologische aandoeningen (bijvoorbeeld psychotische stoornissen) bijzonder kwetsbaar zijn tijdens een crisis. Zij hebben direct toegang nodig tot passende zorg en ondersteuning. De impact van conflicten en natuurrampen op jonge mensen is enorm omdat het hun toch al kwetsbare ontwikkeling verstoort.

Voorwaarden om deel te kunnen nemen

  • 18 – 24 jaar
  • Kunnen spreken over geestelijke gezondheid van en psychosociale zorg aan jongeren in crisissituaties
  • In staat om zich voor te bereiden op de jeugdmeeting door relevante achtergrondmaterialen te lezen en deel te nemen aan de informatiesessie (zie hieronder)
  • Bereid en in staat zijn om de opgedane informatie na de bijeenkomst en wereldtop verder uit te dragen en te delen met het thuisfront
  • In staat om één van deze talen te spreken: Nederlands, Engels, Arabisch, Spaans of Frans
  • In het bezit zijn van een officieel identiteitsbewijs

Financiering

Er is financiering beschikbaar voor drie jongeren uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, Colombia, en Oeganda om deel te kunnen deelnemen (1 uit elk land). Ondervertegenwoordigde en gemarginaliseerde jongeren uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden kunnen reiskosten aanvragen, zodat ze aan het evenement kunnen deelnemen.