Mark Vogt stapt over naar War Child International

Mark Vogt, algemeen directeur van War Child, zal per 1 september 2012 de organisatie verlaten. Op verzoek van de Raad van Toezicht zal Mark, als afronding van zijn succesvolle periode bij War Child, de komende maanden de verdere ontwikkeling van War Child International gaan leiden.
20 februari 2012
Mark VogtMark Vogt, algemeen directeur van War Child, zal per 1 september 2012 de organisatie verlaten. Op verzoek van de Raad van Toezicht zal Mark, als afronding van zijn succesvolle periode bij War Child, de komende maanden de verdere ontwikkeling van War Child International gaan leiden.

Peter Bakker, voorzitter van de Raad van Toezicht, zegt: ‘Mark heeft de afgelopen vijf jaar een belangrijke rol gehad bij de substantiële groei in inkomsten en het aangaan van diverse innovatieve partnerschappen met het bedrijfsleven, maar zeker ook in de verdieping en uitbreiding van de hulpprogramma’s aan kinderen in oorlogsgebieden.

Mark VogtMark Vogt laat weten: ‘Ik wil mijn trots uitspreken naar alle Friends, collega’s en vrijwilligers, in het bijzonder degenen die in moeilijke omstandigheden in het veld werken en kinderen een nieuw perspectief weten te bieden. De organisatie is nu klaar voor een volgende groeifase en daar hoort nieuw leiderschap bij. Zeker gezien de sterke ontwikkeling die War Child de afgelopen vijf jaar heeft doorgemaakt.’

Voor War Child Nederland stelt de Raad van Toezicht de heer Hendrik van Gent aan als interim directeur. Hendrik heeft vele jaren ervaring in vrijwel alle aandachtsgebieden van War Child (voormalig directeur Programs en interim hoofd Marketing, Communicatie en Fondsenwerving). Een search voor een definitieve invulling van de positie van Algemeen Directeur van War Child Nederland zal binnenkort worden gestart.