Main Donors en Sponsors

Het werk van War Child is mede mogelijk dankzij een groot aantal sponsors en donoren. Bekijk met welke bedrijven, stichtingen en institutionele donoren War Child samenwerkt.

 

MAIN DONORS EN SPONSORS VAN WAR CHILD

Adessium
Adessium Foundation draagt sinds oktober 2014 bij aan het Core Interventions project. In dit project staat ontwikkeling, grondig onderzoeken en testen en uiteindelijk uitvoeren van onze interventies in projectlanden centraal. Voorbeelden van interventies zijn bijvoorbeeld de DEALS, Child Friendly Spaces, Community Based Child Protection.

ASN bank
De ASN Bank werkt samen met maatschappelijke organisaties om haar duurzame missie te realiseren. De ASN Bank investeert niet in ondernemingen die zijn betrokken – op wat voor manier dan ook – bij wapenproductie, -handel en -distributie. En in landen investeren ze alleen als ze verdragen en conventies voor het uitbannen van controversiële wapens hebben ondertekend. 

Cisco Foundation
Cisco is al 10 jaar een trouwe partner van War Child. Cisco stelt de apparatuur en expertise die benodigd zijn om het netwerk van War Child's hoofd- en veldkantoren draaiende te houden kosteloos ter beschikking. Daarnaast heeft Cisco het project Connect.Teaching in Zuid-Sudan gesteund met een royale bijdrage. Door enthousiaste Cisco medewerkers zijn er in de afgelopen jaren meerdere succesvolle fondsenwervende acties georganiseerd.

ECHO
ECHO is onderdeel van de Europese Commissie en richt zich op het bieden van snelle, effectieve hulp door middel van humanitaire ondersteuning en bescherming. In DR Congo ondersteunt ECHO projecten om het toekomstperspectief van kinderen en jong-volwassenen te verbeteren; in het noorden van Oeganda wordt psychosociale hulp, bescherming en onderwijs geboden aan Zuid-Soedanese vluchtelingenkinderen.

EuropeAid
EuropeAid is eveneens onderdeel van de Europese Commissie en richt zich op het bieden van ontwikkelingshulp. EuropeAid focust zich op de bestreiding van armoede, duurzame economische, sociale en ecologische ontwikkeling te waarborgen, bevordering van democratie, en respect voor mensenrechten. 

Global Affairs Canada
Global Affairs Canada is onderdeel van de regering van Canada dat Canada's internationale ontwikkeling en humanitaire hulp leidt. GAC steunt het project van War Child dat zich richt op het beschermen, het opleiden en het bevorderen van kinderen en jongeren in Colombia.

Google.org

IKEA Foundation
De IKEA Foundation is van mening dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs. Daarom steunen zij War Child’s creatieve aanpak, waardoor kinderen en jongeren in Zuid-Sudan uit de spiraal van armoede en geweld kunnen stappen. Met steun van de IKEA Foundation creëert War Child voor kinderen in Zuid-Soedan veilige plaatsen waar ze kunnen spelen, en waar ze leren rekenen en schrijven. Daarnaast steunt IKEA Foundation het innovatieve programma Can’t Wait to Learn! waarbij kinderen via tabletcomputers en met op maat gemaakte, interactieve spellen, onderwijs kunnen volgen.

Jacobs Foundation

Ministerie van Buitenlandse Zaken
War Child geniet meerdere subsidies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. War Child heeft een strategisch partnerschap (2014-2016) met het Ministerie om in het Grote Merengebied (Oost-Congo, Burundi, Oeganda) de weerbaarheid van kinderen en jongeren tegen geweld en onveiligheid te vergroten. In Libanon wordt War Child ondersteund in ons werk om de sociale cohesie tussen vluchtelingen en Libanese kinderen te vergroten.

Nationale Postcode Loterij
De Nationale Postcode Loterij steunt War Child jaarlijks met een structurele bijdrage van 1,35 miljoen. Daarnaast ontvingen we naast de bijdrage van €1,35 miljoen ook een schenking uit het Droomfonds van €5,9 miljoen euro voor het innovatieve onderwijsprogramma Can't Wait To Learn. In 2013 en 2014 kreeg War Child vanuit de Extra Trekking financiering voor het project ‘Jeugdhelden’ in bezet Palestijns gebied, samen met Right To Play, en voor ‘Samen voor Syrië’ met Stichting Vluchteling en UNHCR. Lees meer over de samenwerking tussen War Child en de Nationale Postcode Loterij.

Swiss Development Cooperation
De Swiss Development Cooperation is het Zwitserse bureau voor internationale samenwerking binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel is onder andere om de economische zelfstandigheid van mensen in ontwikkelingslanden en de toegang tot beter onderwijs en gezondheidszorg te vergroten

Tommy Cares

Turing Foundation
Turing Foundation ondersteunt in 2016 en 2017 het project ‘Good Schools, Safe Schools’ in Zuid-Kivu (DR Congo). Het doel van dit project is dat 3000 kinderen op 6 scholen goed onderwijs krijgen in een veilige omgeving. De schoolleiding, leraren en ouders worden actief betrokken om te zorgen dat die omgeving op school daadwerkelijk verbetert.

UNICEF
UNICEF is een organisatie die ernaar streeft dat kinderen in de hele wereld een goede kindertijd kunnen hebben. UNICEF steunt op het moment een project van War Child in Libanon. Dit project richt zich op het beschermen van kinderen tegen geweld, misbruik, uitbuiting en verwaarlozing.

USAID
USAID is het onderdeel van de Amerikaanse regering dat ernaar streeft om armoede te beëindigen en om voor democratische samenlevingen de mogelijkheid te creëren om zich te ontwikkelen. 

Voor een overzicht van alle sponsors van War Child kijk hier.