Lokale Capaciteit Vergroten

War Child traint en coacht lokale organisaties

War Child traint hen in hoe ze een goed programma voor kinderen kunnen opzetten. Ze krijgen training in onderwerpen als de psychosociale ontwikkeling van kinderen, interactieve en kindvriendelijke lesmethodes of het plannen, monitoren en evalueren van programma’s. Ook krijgen de lokale partners training op organisatorische onderwerpen zoals management, financieel beleid en personeelsbeleid.

Creatieve lesmethoden

Ook leidt War Child onder meer leraren op in creatieve lesmethoden. Dus niet alleen voor de klas een verhaaltje afsteken, maar op speelse wijze de kinderen betrekken in de lesstof, en ze zo te stimuleren zich te uiten. Goed voor het zelfvertrouwen, ze leren beter en sneller, en hun belangen worden erkend.  

Dan zijn er bijvoorbeeld de Child Welfare Committees. Lokale comités, die bestaan uit mensen uit de eigen gemeenschap. Deze comités zien als een soort dorpskinderraad toe op het welzijn van de kinderen en kunnen eventueel bemiddelen bij problemen. De comités zijn inmiddels in sommige landen wettelijk verplicht gesteld door de overheid.

Expertise delen

De kennis die War Child in de jaren heeft opgebouwd, delen we ook graag en vaak met andere hulporganisaties en instanties. Zodat de impact van ons werk verder reikt dan alleen onze gebieden, en meer kinderen en volwassenen profijt hebben van 15 jaar War Child. We coachen sociaal werkers, kinderclubs, jeugdverenigingen en andere lokale groepen. Op dit moment heeft War Child samenwerkingsovereenkomsten met 76 lokale organisaties. Wereldwijd.  

Ga terug naar Dit doen we - Zo doen we het - Op deze niveaus>>