Little Fellow - Guidelines of a happier living

'Little Fellow - Guidelines of a happier living' is een programma dat wordt ingezet in onze Safe Spaces voor kinderen tussen 6 en 10 jaar. Oorlogskinderen leren door middel van een 'fictief karakter' samen problemen op te lossen en op een creatieve en positieve manier om te gaan met lastige situaties.

Little Fellow

'Little Fellow' is een fictief figuurtje die net als de kinderen in een onbekende omgeving is beland. Elke week komt hij voor een nieuwe uitdaging te staan. De kinderen lossen door middel van samenwerking en creativiteit zijn problemen op.

Het probleem van 'Little Fellow' wordt aan de hand van een spannend verhaaltje aan de kinderen voorgelegd. Door het probleem verhalenderwijs te brengen worden de kinderen er helemaal in meegenomen en kunnen ze het makkelijker eigen maken. Hierna volgt er een leuke groepsactiviteiten waarin ze samenwerken om tot een goede oplossing te komen voor het probleem van Little Fellow. Daarna volgt een groepsdiscussie waarin ze leren hun eigen gedachten en emoties met een groep te delen, reflecteren en tevens begrip te hebben voor de mening van andere. Uiteindelijk wordt de groep gevraagd om te benoemen wat de belangrijkste leerpunten van de discussie zijn. De sessie wordt daarna afgesloten met een creatief knutselmoment waarin de kinderen samen "Little Fellow" tekenen. 

Behoefte aan stabiliteit 

'Little Fellow' is ontwikkeld door War Child en bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 10 jaar. Uit onderzoek blijkt dat kinderen juist op die specifieke leeftijd hun vermogen om met lastige situaties om te gaan ontwikkelen. In deze periode zijn kinderen heel kwetsbaar en kunnen ze beinvloed worden door een instabiele omgeving. De kinderen die programma's volgen in onze Safe Spaces hebben alles behalve een stabiele ontwikkeling doorgemaakt. Veel van deze kinderen zijn direct blootgesteld aan geweld en de gevolgen van oorlog.

Nieuwe vriendschappen

De resultaten van het programma zijn tot dusver enorm positief. De kinderen die hebben deelgenomen geven aan dat ze de activiteiten heel leuk vinden en daarom graag elke keer terugkomen. Ook de begeleiders van de programma's merken duidelijk de positieve impact op de kinderen. Ze worden steeds beter in samenwerken en bouwen zelf innige vriendschappen met elkaar op, ook tussen kinderen van verschillende nationaliteiten (bijvoorbeeld Syrische en Libanese kinderen). 

 

"Little Fellow is gevlucht uit het bos en helemaal alleen laten we hem samen helpen!"