• Joshua
    Hoorde de explosies vanuit het klaslokaal
  • Niet meer bang voor jongens
    Cilia (14) is geboren in Lobule, Zuid-Soedan. Een paar jaar geleden zag ze met eigen ogen hoe een groep soldaten haar dorp aanviel.
  • Kinderen in Zuid-Soedan
    hebben jouw hulp nodig. Al voor 35 euro kan je een kind zes maanden de hulp geven die ze zo hard nodig hebben.
Show thumbnails Hide thumbnails

Help War Child

De oorlog uit een kind te halen

Zuid-Soedan

Bescherming, onderwijs en psychosociale hulp voor kinderen en jongeren in het jongste land ter wereld.

Nationale context

De inwoners van Zuid-Soedan blijven door gewapende conflicten in angst en onzekerheid leven. De burgeroorlog, die in december 2013 oplaaide, leidde in eerste instantie tot 2,3 miljoen ontheemden, van wie het merendeel kinderen betrof. Miljoenen inwoners gingen een onzekere toekomst tegemoet. 

In 2015 werd een vredesakkoord uitonderhandeld door de rivaliserende partijen. Toch bleef het geweld tussen de overheid en gewapende groeperingen aanhouden tot het voorjaar van 2017.  Toen kondigde president Salve Kiir een staakt-het-vuren af en een vredesoverleg aan. Tevergeefs, want ook dit leidde niet tot een einde aan het geweld.

Schattingen zijn dat 7,6 miljoen Zuid-Soedanezen – meer dan de helft van de totale bevolking – humanitaire hulp hard nodig hebben. Bovendien worden door het geweld buurlanden overspoeld met grote aantallen vluchtelingen. Zo zochten meer dan twee miljoen Zuid-Soedanezen een veilig heenkomen in Ethiopië, Soedan, Oeganda en Kenia.

Het conflict heeft ook een enorme impact op de economie van Zuid-Soedan. De economische crisis veroorzaakt voedseltekorten en een chronisch tekort aan medicijnen en onderwijsmaterialen. De criminaliteit stijgt en liquidaties en seksueel geweld zijn aan de orde van de dag.


De situatie van kinderen

Jaren van oorlog hebben de Zuid-Soedanese infrastructuur verzwakt en sociale, maatschappelijke en familiestructuren afgebroken, die juist essentieel zijn om kinderen te beschermen. Met name het onderwijsstelsel is fragiel – bijna een op de drie scholen in Zuid-Soedan is vernietigd, beschadigd of bezet door gewapende groepen. 

Door het op grote schaal verzwakte onderwijssysteem en gezondheidszorg dreigt een complete generatie in crisis op te groeien. Bijna twee miljoen kinderen in de schoolgaande leeftijd gaan niet naar school en 1.3 miljoen kinderen lopen het risico nooit meer naar school te kunnen. Ook zijn volgens recente cijfers van UNICEF 1.1 miljoen Zuid-Soedanese kinderen ernstig ondervoed.

Deze en vele andere kinderen hebben recht op bescherming. Ze zijn kwetsbaar om gedwongen te werken, seksueel misbruikt te worden en door gewapende groepen gerekruteerd te worden.  

Wat wij doen

War Child’s programma's in Zuid-Soedan helpen kinderen om te gaan met de korte en lange termijn gevolgen van oorlog. Ze leren levensvaardigheden die voor henzelf, maar ook voor de toekomst van het land, van cruciaal belang zijn. 

In onze projecten worden regulier onderwijs en beroepsonderwijs gecombineerd met psychosociale en kinderbeschermingsactiviteiten om de impact te vergroten. Daarom werkt War Child ook met ouders en verzorgers, docenten, maatschappelijke leiders, nationale en internationale organisaties, en ambtenaren.

Deze gemeenschapsgerichte aanpak plaatst kinderen in het middelpunt en helpt hen hun zelfvertrouwen en weerbaarheid te vergroten.


Onze projecten

Zuid-Soedan Joint Response 2 en 3

Een project ter verbetering van de bescherming en het psychosociale welzijn van kwetsbare kinderen die zijn getroffen door oorlog in de provincies Bor, Jonglei, Malakal en Upper Nile. Kinderbescherming en voedselzekerheid zijn de voornaamste aandachtspunten in dit project. 

Bouwen aan een duurzame toekomst

Dit project combineert regulier onderwijs, beroepsonderwijs, bescherming en psychosociale hulp om kinderen en jongeren de vaardigheden en kennis te bieden om hun eigen kansen te creëren voor een betere toekomst.

Gemeenschapsgerichte kinderbescherming en psychosociale hulp

In dit project werken we samen met UNICEF. Het is ontwikkeld om de kwaliteit van de kinderbescherming te verbeteren en ondersteuning te bieden aan lokaal geboden psychosociale hulp. 

Verhalen van kinderen

Een lange reis naar veiligheid 

Jok en Mab zijn broer en zus en twee van de ruim 1,9 miljoen ontheemden in Zuid-Soedan die huis en haard moesten verlaten.

Toen Jok nog maar 10 jaar oud was, werden ze wees. Hun stiefmoeder mishandelde hen en dwong ze om te werken. 

Uiteindelijk kwamen Jok en Mab terecht bij hun oom in Jonglei, waar ze deelnamen aan onze activiteiten in de Child Friendly Space (CFS). Jok sprak in een radioprogramma over de rechten van het kind, als onderdeel van de structurele recreatieve activiteiten die de CFS biedt. 

Beide kinderen zijn onderdeel van de zogenaamde 'peer advocacy' groep in hun gemeenschap. Ze helpen het bewustzijn omtrent kinderrechten en kinderbescherming te vergroten bij zowel hun leeftijdsgenoten als de volwassenen. Tot op de dag van vandaag maken ze zich hier hard voor. 

"Ik vind het leuk om elke dag naar de Child Friendly Space te komen," vertelt Jok. "Ik wil iedereen bedanken die me geholpen heeft om mijn moeilijke leven bij mijn stiefmoeder te ontvluchten en bij mijn zorgzame oom te komen."